Tại sao phải nợ thuế khi làm việc cho hai công ty?

Nhưng trên thực tế, tôi chưa bao giờ làm điều đó. Trước đây, khi còn là sinh viên, tôi đã làm việc bán thời gian trong một công ty. Tôi ra trường vào tháng 8 năm 2017 và xin vào làm ở một công ty thiết kế ở quận 8 TPHCM, sau đó tôi xin nghỉ việc và xin việc khác. Nhưng chỉ sau 5 ngày, tôi đã nghỉ ngơi. Tôi nên làm gì để giải quyết vấn đề của mình?

Luật sư Trả lời

Theo quy định tại Điều 2 (8) Luật Khiếu nại 2012 và Điều 3 (1) Luật Tố tụng hành chính 2015: — Quyết định hành chính là văn bản do nhà nước ban hành. Hoặc người có thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước đưa ra phán quyết về những vấn đề cụ thể trong quản lý nhà nước được áp dụng. Đối với một hoặc một số chủ đề cụ thể, một lần.

Do đó, thông báo truy thu thuế này do chi cục thuế ban hành quy định chỉ thu thuế một lần nên là quyết định hành chính. Nếu cho rằng thông báo này vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp, bạn có quyền khiếu nại lên cục thuế hoặc nộp đơn lên tòa án người có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định tại Điều 7 (1) Quy định về thuế. Đạo luật Khiếu nại năm 2011.

Do đó, khi có lý do để cho rằng quyết định hành chính là hành vi trái pháp luật thì hành vi hành chính đó xâm phạm trực tiếp đến quyền của người thụ hưởng. Người khiếu nại gửi đơn khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc hợp tác với cơ quan khởi kiện vụ án hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính đến Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính. — Nếu người khiếu nại không đồng ý với mục đầu tiên và hướng giải quyết hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền liên hệ ngay với người phụ trách để khiếu nại lần thứ hai lên cấp trên của người quản lý. Giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.

Nếu người khiếu nại không đồng ý với cách giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết thì bạn có quyền khởi kiện vụ án hành chính ra Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Khi bạn nộp đơn kiện, bạn phải chứng minh rằng bạn không làm như vậy. Cùng lúc làm việc với hai công ty và thời gian hợp tác trước đó hai công ty không phát sinh thu nhập chịu thuế.

Luật sư Công ty Luật Pharaoh Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *