Những lợi thế của nhân viên thất nghiệp là gì?

Đây là một công ty nước ngoài. Chúng tôi đã buộc phải chấm dứt hợp đồng với các nhân viên mà chúng tôi thuê vì họ không nhận được báo giá cho một số dự án nhất định tại Thành phố Hồ Chí Minh và họ không có điều kiện để trả tiền cho họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *