Phân biệt hai loại hợp đồng đại lý

Luật sư tư vấn pháp luật – Theo quy định tại Điều 2 Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm trong hợp đồng làm việc và khu vực công, hưởng lương từ quỹ tiền lương. Các đơn vị thực hiện đầu tư.

Như vậy, viên chức cũng là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. Do đó, không thể nói rằng có sự khác biệt giữa người quản lý và những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, theo Điều 25, có thể phân biệt theo loại hợp đồng lao động. Nhân sự hành chính được chia thành hai tình huống:

Tình huống 1: Nhân viên hành chính làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn – Hai bên xác định thời hạn hợp đồng và thời gian chấm dứt hợp đồng từ 12 tháng đến 60 tháng. Hợp đồng áp dụng đối với viên chức được tuyển dụng từ ngày 01/7/2020. – Theo Điều 28, khoản 2, khi hết hạn hợp đồng, người đại diện không thể nối lại hợp đồng mới.- — Theo Điều 29, khoản 5, viên chức phải làm việc cho đến khi hết hạn hợp đồng, trừ các trường hợp sau: – – Không muốn làm đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc điều kiện làm việc đã thoả thuận trong điều kiện làm việc không đảm bảo theo hợp đồng làm việc.

– Hợp đồng lao động không được trả đầy đủ hoặc đúng hạn .—— Lạm dụng, cưỡng bức lao động .—— Bạn hoặc gia đình gặp khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng.

– Phụ nữ có thai nên nghỉ theo hướng dẫn của cơ quan dịch vụ điều trị.

– Một giám đốc điều hành bị ốm hoặc bị thương đã được điều trị trong ba tháng liên tục, nhưng khả năng lao động vẫn chưa được phục hồi.

Trường hợp 2: Người lao động làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn – thời gian chấm dứt hợp đồng mà không xác định thời gian xây dựng.

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn đối với người lao động được tuyển dụng trước ngày 07 tháng 01 năm 2020; cán bộ quản lý, viên chức chuyển công chức; người được thuê làm công chức ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn

Khi làm việc theo hợp đồng dài hạn, người lao động có thể làm việc lâu dài. – Đồng thời, theo Điều 29 khoản 4, viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải thông báo bằng văn bản cho quản trị viên. Người cung cấp dịch vụ công phải được báo trước ít nhất 45 ngày; nếu công an viên bị ốm đau, tai nạn liên tục trong sáu tháng thì phải báo trước ít nhất ba ngày.

Phan Thanh Hữu, luật sư Đoàn luật sư TP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *