Mua ô tô thế chấp ngân hàng có rủi ro không?

(Pan Cong) – Luật sư tư vấn pháp luật-Điều 292 Điều 2 Bộ luật Dân sự năm 2015 (BLDS năm 2015) quy định thế chấp bất động sản là một trong chín biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; Bộ luật Dân sự năm 2015 “Điều 317 quy định, thế chấp bất động sản là việc một bên (bên thế chấp) dùng hàng hóa mà mình sở hữu để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, không chuyển giao tài sản cho bên kia (bên nhận thế chấp). — Về nghĩa vụ của bên cho vay thế chấp, Điều 320, Điều 8 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định bên nhận thế chấp không có quyền bán, thay thế, trao đổi, bảo lãnh, trừ Điều 4 và Điều 4. 5 Điều 321 của Bộ luật.

Do đó, khi người quen của bạn không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng thì giao dịch thế chấp vẫn tiếp tục diễn ra, và người đó chỉ được quyền bán xe của ngân hàng sau khi được sự đồng ý của người được ngân hàng cho phép bán. Tại thời điểm mua, anh phải làm thủ tục đăng ký theo quy định của pháp luật để trở thành chủ sở hữu của chiếc xe. Công việc của một người sẽ không tiếp tục trả cho ngân hàng, bất kể bạn có chịu trách nhiệm trả nợ hay không, sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa bạn, người kia và ngân hàng. -Các bên có thoả thuận rằng bạn là người tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả nợ của ngân hàng có trách nhiệm trả nợ cho bạn. Nếu không thỏa thuận được ai là người tiếp tục trả nợ thì chủ xe cũ vẫn có nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng. Pha One viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *