Tôi đã cho nó, tôi có thể hỏi?

Vợ chồng tôi không có thỏa thuận nào khác với cha mẹ nuôi của cháu bé. Hiện tại tình hình của chúng tôi đang được cải thiện, nếu chúng tôi muốn con chúng tôi quay trở lại thì có được không? (Thanh Trang) .

Luật sư tư vấn pháp luật

Điều 24 Luật Nuôi con nuôi 2010 quy định, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ nuôi và con nuôi được hưởng mọi quyền, điều này có nghĩa là cha mẹ và con nuôi tuân theo Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Dân sự và các quy định khác có liên quan. Trừ trường hợp có thoả thuận khác giữa cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi.

Kể từ ngày nhận trẻ em làm con nuôi, cha, mẹ đẻ không còn quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, chăm sóc, cấp dưỡng hoặc người đại diện theo pháp luật. Pháp luật, bồi thường, quản lý và chuyển nhượng tài sản riêng cho con nuôi.

Theo thông tin cô cung cấp, trước đây chồng, vợ và bố mẹ nuôi của cô không ai phản đối. Tuy nhiên, vợ và chồng (như đã trình bày ở trên) chuyển giao mọi quyền và nghĩa vụ cho cha mẹ nuôi khi sinh con.

Tuy nhiên, Điều 25 của “Luật Nuôi con nuôi” năm 2010 cũng có quy định về việc chấm dứt việc nuôi con nuôi, ví dụ: con nuôi đã thành niên và cha mẹ nuôi tự nguyện chấm dứt việc nuôi con nuôi; con nuôi bị kết tội cố ý xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của con nuôi. cha mẹ nuôi. Một trong các tội về nhân phẩm, danh tiếng; hành hạ, ngược đãi cha mẹ nuôi, con nuôi hủy hoại tài sản của cha mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ trẻ em; lợi dụng con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động và lạm dụng tình dục bắt cóc, buôn bán trẻ em; giả mạo tài liệu Để giải quyết vấn đề nhận con nuôi; phân biệt con đẻ, con nuôi; sử dụng hành vi nhận con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số; sử dụng người tàn tật trong chiến tranh, người có công với cách mạng và những người thiểu số được hưởng lợi từ hệ thống và chính sách ưu đãi của đất nước; Sử dụng việc nhận con nuôi để vi phạm pháp luật, phong tục, đạo đức và truyền thống văn hóa cao đẹp của đất nước.

Do đó, các cặp vợ chồng chỉ có thể nhận con nuôi nếu có một trong các điều kiện nêu trên. Khi đó, vợ chồng chị nên làm đơn yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi, kèm theo tài liệu, chứng cứ chứng minh một trong các căn cứ nêu trên, gửi đến Tòa án địa phương nơi nhận con nuôi. Theo quy định tại Điều 26 Luật Nuôi con nuôi năm 2010, Điều 35 Khoản 2 và Điều 39 Khoản 2 Luật Tố tụng dân sự năm 2015 được giải quyết.

Luật sư Huỳnh Ái Chân

Công ty Luật Tá Phả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *