5 sai lầm do một sĩ quan từ chức

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo Nghị định số 112/2020 / Điều 19 của NĐ-CP, nếu bị cách chức, cán bộ công chức phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị xử lý kỷ luật: Cách chức giám đốc hoặc cảnh cáo. giữ chức vụ quản lý Nhưng cán bộ phạm tội đã bị xử phạt.

2. Phạm tội lần thứ nhất gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Không tuân thủ quy trình, quy chế chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử khi hoạt động nghề nghiệp. , Cơ quan có thẩm quyền đã nhắc nhở bằng văn bản. Luật liên quan đến các mặt: thực hiện chức năng, nhiệm vụ của viên chức, kỷ luật lao động; cơ quan có thẩm quyền đã có văn bản thu hồi nội quy, quy chế, nội quy làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập. Có thái độ hách dịch, độc đoán, gây khó khăn, phiền hà cho mọi người khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao; chứng minh hoặc ra văn bản quy phạm pháp luật đối với người không đủ tiêu chuẩn; làm tổn hại danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác khi tham gia hoạt động nghề nghiệp.

– Không chấp hành quyết định bổ nhiệm của cấp có thẩm quyền; không thực hiện được nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng, gây mất đoàn kết trong đơn vị.

– Vi phạm các quy định của pháp luật sau đây: phòng, chống tội phạm; phòng chống các bệnh xã hội; an ninh, trật tự xã hội; phòng chống tham nhũng; tiết kiệm, chống lãng phí.

– vi phạm pháp luật, quy định về bảo vệ bí mật nhà nước .

– Vi phạm các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo .— Vi phạm các quy định của pháp luật: đầu tư, xây dựng; đất đai, tài nguyên môi trường; tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công trong khuôn khổ hoạt động chuyên môn.

– Vi phạm pháp luật: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; các quy định pháp luật khác liên quan đến cán bộ công chức.

3. Lần đầu vi phạm pháp luật, thuộc một trong các trường hợp sau Sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng:

– Không thực hiện đúng trách nhiệm, không tuân thủ pháp luật dưới sự lãnh đạo của người quản lý sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng của Hoạt động nghề nghiệp.

– Không thực hiện mà không có lý do chính đáng Được giao chức năng quản lý, điều hành … 4. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng chỉ hoặc xác nhận giả để cơ sở, tổ chức, đơn vị tuyển dụng.

5. Trong trường hợp này, việc cai nghiện ma túy phải được cơ sở y tế xác nhận hoặc cơ quan có thẩm quyền thông báo.

Luật sư Phạm Thành Hữu Đoàn Luật sư TP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *