Tôi có thể ở lại làm việc tại công ty sau khi nghỉ hưu không?

Tôi làm việc quá tuổi nghỉ hưu có hợp pháp không? Nếu tôi tiếp tục làm việc thì mức lương của tôi trong công ty có gì khác biệt?

Luật sư tư vấn pháp luật

Tôi đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng sức khỏe vẫn còn tốt. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục làm việc. Theo “Luật Lao động”, nếu công ty vẫn đang làm việc thì vẫn có thể tiếp tục làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. Có nhu cầu của bạn. -Theo Điều 148 và Điều 149 Luật Lao động năm 2019, người lao động cao tuổi có quyền được hưởng các quyền lợi sau đây:

– Người lao động lớn tuổi có quyền thỏa thuận với người sử dụng lao động về các mặt sau đây để giảm bớt giờ làm việc hàng ngày hoặc áp dụng một hệ thống làm việc. Làm việc bán thời gian và lành mạnh để bảo vệ quyền lao động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; ngoại trừ các trường hợp bảo hiểm, vui lòng không sử dụng nhân viên cao tuổi làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm, nguy hiểm hoặc công việc gây nguy hiểm cho sức khoẻ của nhân viên cao tuổi. Đảm bảo điều kiện làm việc an toàn Khi thuê người lao động cao tuổi, hai bên có thể thỏa thuận ký nhiều hợp đồng lao động xác định thời hạn.

– Khi thuê người lao động, người lao động cao tuổi nghỉ hưu theo quy định của bảo hiểm xã hội được thực hiện nhưng họ phải làm việc theo hợp đồng lao động mới. Ngoài quyền lợi đang hưởng theo chế độ hưu trí, nhân viên lớn tuổi có quyền Được hưởng lương và các quyền lợi khác. Những người khác ký hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

– Người sử dụng lao động có trách nhiệm chăm sóc sức khoẻ người lao động cao tuổi tại nơi làm việc.

Luật sư Fan Guobao, Công ty Luật Baoyugao, Tỉnh Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *