Con trai có thể từ chối trả nợ cho cha không?

Vì tôi không chắc khoản vay đó là thật nên tôi từ chối hoàn trả. Nó có hợp pháp không? Tôi phải làm gì nếu khoản nợ là có thật?

Luật sư tư vấn pháp luật

Thế chấp là một hình thức giao dịch dân sự. Nói chung, giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương tạo ra, sửa đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Do đó, hợp đồng vay tài sản có thể được thể hiện dưới dạng văn bản, thể hiện bằng lời nói hoặc hành vi cụ thể. Hợp đồng vay không cần công chứng, chứng thực. Do đó, IOU viết tay cũng được coi là thế chấp hợp pháp.

Tuy nhiên, để IOU viết tay có hiệu lực, các điều kiện nội dung quy định trong Mục 463 phải được đáp ứng. Các điều kiện quy định tại “Bộ luật Dân sự 2015” và Điều 117 của “Bộ luật” này bao gồm: – Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự phù hợp với hoạt động kinh doanh cho vay; đảm bảo mục đích và nội dung khoản vay không vi phạm điều cấm của pháp luật và đạo đức xã hội;

– Lãi suất cho vay không quá 20% / năm …

Trường hợp bố bạn mất quá xa. nhằm đảm bảo quyền lợi của bên cho vay, Điều 615 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về việc người phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi bên vay chết. Nói chính xác hơn như sau: Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, người thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phần di sản do người chết để lại.

– Trường hợp chưa chia di sản thì nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại do người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế đối với di sản do người chết để lại. Nếu tài sản được chia, trừ trường hợp có thoả thuận khác thì mỗi người thừa kế phải thực hiện nghĩa vụ thừa kế do người chết để lại tương ứng với phần tài sản mà mình có được nhưng không vượt quá phần tài sản của mình. Nếu người thừa kế không phải là người thừa kế theo di chúc thì còn phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại với tư cách là người thừa kế.

Do đó, nếu bố bạn mất thì nghĩa vụ trả nợ sẽ do những người thừa kế của bố bạn chịu. Nếu bố bạn để lại di chúc thì người thừa kế theo di chúc sẽ có trách nhiệm trả nợ. Nếu bố bạn không để lại di chúc thì người thừa kế theo pháp luật (có thể là vợ, con, bố mẹ đẻ của người chết) phải trả hết nợ. Thực hiện nợ – trừ khi có thoả thuận khác, có nghĩa vụ hoàn trả một phần tài sản thừa kế đã nhận theo tỷ lệ, nhưng không nhiều hơn phần tài sản thừa kế đã nhận. Do đó, vợ, con của người chết không chịu trả nợ vì không phải là người vay nên không có trách nhiệm trả nợ là không phù hợp với quy định của pháp luật. Việc cho bố bạn vay nợ là có thật, gia đình bạn chưa trả nợ thì chủ nợ có quyền khởi kiện gia đình bạn để đòi quyền lợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *