Nếu vợ không đóng bảo hiểm thì chồng có được hưởng chế độ sinh nở không?

Luật sư tư vấn pháp luật-Điều 31 khoản 1 mục e “Luật an sinh xã hội 2014” quy định lao động nam đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian sinh con với vợ sẽ được hưởng lương hưu. Nghỉ thai sản. Do đó, nếu vợ bạn không tham gia BHXH theo lệnh bạn đóng từ năm 2010 thì bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản.

Theo điều 34 khoản 2 thì khi vợ bạn sinh con thì bạn được nghỉ 5 ngày. Nếu vợ bạn sinh con dưới 32 tuần tuổi thì bạn có quyền nghỉ 7 ngày làm việc. Đối với trường hợp sinh đôi, chồng được nghỉ 10 ngày, từ khi sinh đủ ba tháng trở lên, mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày. Vợ sinh đôi trở lên phải phẫu thuật được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều này được tính trong 30 ngày đầu, kể từ ngày sản phụ sinh con. .

Mức hưởng chế độ thai sản đối với người chồng quy định tại Điều 39 được tính bằng 24 ngày tiền lương tháng nghỉ thai sản chia cho 24 ngày. Do đó, mức hưởng = mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ thai sản chia cho 24 (ngày) rồi nhân với số ngày chồng được hưởng chế độ thai sản. — Theo quy định tại Điều 38 Luật BHXH 2014 và Thông tư 59/2015 / Điều 9 TT-BLĐTBXH, trong trường hợp sinh con mà chỉ người cha tham gia BHXH thì người cha mới được hưởng trợ cấp cố định bằng Mức lương cơ bản của mọi người cao gấp đôi tháng đó. Người cha đủ điều kiện phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh mẹ.

Do bạn đã đóng bảo hiểm từ năm 2010 nên vợ bạn mới sinh con. Quyền lợi được hưởng 1 lần, và trợ cấp thôi việc gấp 2 lần mức lương cơ bản tương ứng 2 x 1.490.000đ = 2.980.000đ (tính đến ngày 01/07/2020 mức lương cơ sở là 1.600. Tuy nhiên do ảnh hưởng của Covid-19, quốc Quốc hội quyết định không tăng lương cơ sở kể từ ngày 1/7/2020 cho đến khi có thông báo mới, do đó mức lương cơ sở vẫn áp dụng là 1.490.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *