Quyền sử dụng đất để thành lập công ty có được cấp vốn không?

Luật sư tư vấn pháp luật-Luật công ty cho phép góp vốn đất đai để thành lập công ty. -Theo điều khoản, phần vốn góp có thể là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và giá trị quyền sử dụng đất (QSDĐ) khoản 1 Điều 35 Luật Công ty 2014 và Điều 34 Luật Công ty 2020. có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Đối với mỗi loại hình kinh doanh, luật quy định các trình tự và thủ tục cấp vốn khác nhau. Về giá trị của quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất đã đăng ký, theo quy định tại điểm a, nhà cung cấp vốn phải làm việc với tổ chức của “nước có thẩm quyền” để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất cho công ty. , Điều 36 Khoản 1 Luật Công ty 2014 và Điều 35 Khoản 1 Luật Công ty 2021.

Tuy nhiên, để góp vốn bằng giá trị QSDĐ cho công ty, bạn phải đáp ứng các điều kiện quy định của Luật đất đai năm 2013, nói cách khác là phải xác định tư cách pháp nhân của cá nhân, tổ chức muốn góp vốn. vốn vào đất, và Đất có đáp ứng điều kiện tham gia giao dịch không?

Nói chính xác hơn, chủ thể muốn góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất của công ty phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 188, Khoản 1, Luật Đất đai 2013: — a) Theo đến Điều 168 của Luật này Theo quy định tại khoản 1 Điều 1, phải có giấy chứng nhận, trừ các điều kiện và trường quy định tại Điều 186 khoản 3;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không có quyền thi hành án Buộc phải thi hành án; — d) Trong thời gian sử dụng đất. – Quy định, thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất– — Bước 1: Lập và nộp hồ sơ thực hiện vốn cấp quyền sử dụng đất

Nhà đầu tư chuẩn bị một bộ hồ sơ và nộp tại Cơ quan đăng ký đất đai thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Cơ quan đăng ký đất đai thuộc Bộ Tài nguyên. và Môi trường. Giấy đề nghị đăng ký thay đổi (bản chính theo mẫu);

2. Hợp đồng góp vốn (bản chính) có chứng thực của cơ quan công chứng; ——3. Giấy chứng nhận chuyển nhượng đất đai, quyền sở hữu tài sản đất đai của nhà đầu tư (bản chính);

4. Giấy chứng nhận đăng ký công ty hoặc giấy phép đầu tư hoặc quyết định góp vốn (bản sao);

5. Nếu nhà đầu tư sở hữu một phần của đất đai Ngoài các tài liệu nêu trên, tổ chức còn phải nộp bản vẽ địa chính đất do cơ quan đăng ký đất đai hoặc cơ quan đăng ký đất đai thực hiện. Đơn vị có đủ tư cách pháp nhân do Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định (Bản chính).

Bước 2: Cơ quan đăng ký đất đai có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ và gửi thông tin địa chính đến Chi cục thuế để xác định và xác nhận. Để ý. Thu hồi nghĩa vụ tài chính khi phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bước 3: Cơ quan đăng ký đất đai có trách nhiệm trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ sở hữu.

Công ty Luật Fan Guobao, Thành phố Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *