Bán thông tin từ chủ sở hữu đăng ký có thể bị phạt hình sự.

Theo quy định tại Điều 39 “Luật Dân sự”: đời sống riêng tư của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Việc thu thập và công bố thông tin, tài liệu liên quan đến đời tư của cá nhân phải được sự đồng ý của người đó … trừ trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quyết định thu thập và công bố thông tin, tài liệu. Đảm bảo an ninh và bí mật của thông tin liên lạc cá nhân, cuộc gọi điện thoại, điện tín và các hình thức thông tin điện tử khác.

Điều 15 Nghị định số 25/2011 / NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành ” Luật Viễn thông cũng quy định: thông tin của người sử dụng chỉ được sử dụng vào các mục đích sau:

– bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội;

– phục vụ công tác quản lý viễn thông;

– phục vụ quản lý nghiệp vụ, mạng Công ty viễn thông hoạt động và cung cấp dịch vụ viễn thông;

– Các mục đích khác do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

Theo các quy định trên, thông tin cá nhân của thuê bao không được bán dưới dạng thông tin đại chúng hoặc hàng hóa; việc bán thông tin cá nhân của thuê bao là vi phạm pháp luật. Việc bán thông tin cá nhân của chủ thuê bao các cấp có thể bị xử phạt hành chính hoặc tố tụng hình sự.

Theo Điều 39 Khoản 2 Nghị định 83/2011 / NĐ-PC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông theo quy định của Chính phủ ngày 20 tháng 9 năm 2011, đó là hành vi mua bán, trao đổi, sử dụng dịch vụ trái phép Người có thông tin cá nhân của người dùng. Viễn thông sẽ bị phạt 30-50 triệu đồng. Người vi phạm còn buộc phải thu hồi lợi nhuận do thực hiện hành vi vi phạm.

Điều 226 khoản 1 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009) quy định về tội cung cấp thông tin trái phép liên quan đến mạng máy tính, mạng viễn thông và mạng Internet. Như sau:

“1. Người có một trong các hành vi sau đây: xâm hại đến lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân; vi phạm trật tự, an ninh xã hội gây hậu quả nghiêm trọng, có thể bị phạt tiền từ 1 đến 100 triệu đồng, đến 3 năm cải tạo không cải tạo hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: — -b) Không được phép của chủ sở hữu thông tin, mua bán, kinh doanh, tặng, sửa trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, Sửa đổi hoặc công bố thông tin pháp lý riêng của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác … ”.

Luật cũng quy định, nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì tăng nặng hình phạt và từ 2 năm đến 7 năm tù: Có, tội lạm dụng quyền quản lý mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet; thu lợi trên 100 triệu đồng Thu lợi bất chính dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị phạt tiền từ 2 đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm đảm nhiệm hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Nếu thông tin cá nhân của thuê bao là do nhà mạng, theo quy định tại Điều 39 (1) Nghị định số 83/2011, hành vi làm rò rỉ trái phép thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ viễn thông sẽ bị phạt từ 100.000 đến 20 triệu đồng / NĐ- CP .

Nếu nhà mạng bán thông tin cá nhân của thuê bao cho người khác thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “cung cấp hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet theo quy định tại Điều 266”. Bộ luật Hình sự. Trong trường hợp “lạm dụng quyền quản lý mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet”, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm, phạt tiền từ 2 đến 200 triệu đồng và cấm đảm nhiệm chức vụ. Không được làm việc từ 1 đến 5 năm hoặc làm công việc nhất định.

Thạc sĩ, luật sư Phạm Thanh Bình Công ty luật Hồng Hà, 114 Phan Kế Bính, TP Badin, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *