Chứng chỉ duy nhất được cấp bao lâu một lần?

Luật sư tư vấn

Theo quy định tại Điều 12 Khoản 2 Thông tư số 04/2020 / TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp thì thời hạn của Giấy chứng nhận căn cước công dân là đến khi có thay đổi. Tình trạng hôn nhân hoặc 6 tháng kể từ ngày được cấp, tùy điều kiện nào đến trước.

Theo quy định trên thì giấy chứng nhận căn cước công dân của bạn không còn hiệu lực pháp luật. Nếu muốn kết hôn thì phải yêu cầu cấp lại tình trạng hôn nhân.

— Với mục đích khác hoặc do hồ sơ hết hạn sử dụng, người có yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải nộp lại hồ sơ đã cấp. – Đoạn đầu Điều 12 của Thông tư trên cũng quy định trường hợp không nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký hộ tịch có văn bản lấy ý kiến ​​về địa điểm đăng ký kết hôn dự kiến ​​trước khi xác minh.

Trường hợp chưa xác minh được thì sau khi nhận được kết quả xác minh, cơ quan hộ tịch ủy quyền cho đương sự lập biên bản cam kết tình trạng hôn nhân theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư này. Nếu có lý do xác định nội dung bảo lãnh không chính xác thì cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ từ chối giải quyết hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả.

Do đó, bạn có quyền nộp đơn. Cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ cấp lại căn cước công dân cho bạn theo quy định nêu trên.

Du Dunlin, luật sư của Công ty Luật Baoan tại Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *