Thủ tục chia đất khi mất sổ đỏ

Luật sư tư vấn pháp luật-Trước hết cá nhân hoặc gia đình nên làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó mới làm thủ tục chia đất. — Yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. – Người sử dụng đất có yêu cầu cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận bị mất theo quy định tại Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP. Nội dung cụ thể như sau: Gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp giấy bị mất do thiên tai, hỏa hoạn. Thủ tục bao gồm:

– yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– xác nhận của ủy ban nhân dân cộng đồng về việc thông báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn 15 ngày.

– Việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được giải quyết trong vòng 10 ngày làm việc. Quy trình yêu cầu đóng gói riêng biệt tuân theo các yêu cầu pháp lý. Để chia mảnh đất, cần đảm bảo hạn mức diện tích tối thiểu đối với mảnh đất được chia. Hạn mức đất đai sẽ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định ở nhiều nơi. Cá nhân, gia đình nộp đơn đề nghị chia đất cho Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cơ quan đăng ký đất đai. – Yêu cầu chia đất bao gồm: – Yêu cầu chia đất để nhóm một mảnh đất theo Mẫu số 11 / ĐK

– Bản chính giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất .—— Biên bản đo đạc diện tích đất .—— Thời gian 15 ngày làm việc để thực hiện thủ tục.

Luật sư Nguyễn Nguyên từ Công ty Luật Tianma Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *