AmyBank báo cáo lợi nhuận từ 13 tỷ đến 6 tháng

Thông tin này trước đây là 1,38% tỷ lệ của ngân hàng là 1,38% trước quý thứ hai, vào cuối quý hai, vào cuối quý hai. Bao gồm nợ là khoảng 110%. Là một phần của phần cuối của quý IV, tỷ lệ nợ không chắc chắn là 1% đến 1,2%, bao gồm lãi suất của khoản nợ từ bỏ 180% .

— Tại cuộc họp, Tổng giám đốc Ngân hàng, Trần Minh Bình Chỉ ra rằng tài sản cá nhân của ngân hàng đã đạt 14 tỷ tấn cho đến cuối tháng 6. Tốc độ tăng trưởng của số dư tín dụng nhiều hơn so với cùng kỳ sáu tháng trong năm nay. Tốc độ tăng trưởng tín dụng xuất sắc là 12,06 triệu đồng. Tỷ lệ nợ bán lẻ trung bình tăng từ 54% trong quý 1 đến 2020% lên 56%. – Tổng giám đốc Tan giám đốc ngày 30 tháng 6 Hội nghị Ran Minh Bình. Ảnh: Vietitinbank .

Trong những năm qua, thủ đô rất khó khăn, nhưng được giải quyết bằng cách chia sẻ các chương trình loại bỏ cổ tức. “, Chia sẻ nhà lãnh đạo ngân hàng. Tuy nhiên, so với các khoản tín dụng chưa được trả lương, các nhà lãnh đạo VietitinBank đánh giá sự gia tăng vốn vẫn còn rất chậm.

— Trong bối cảnh khác trong bối cảnh các kênh đầu tư, Áp lực huy động vốn trong nửa cuối năm là các nhà quản lý ngân hàng yêu cầu các chi nhánh để xem xét như một nhiệm vụ chính, và cần phải thúc đẩy các giải pháp tăng trưởng vốn chi phí thấp.

— Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 5 Đầu tư Kế hoạch là 697,7 tỷ cổ tức để bổ sung vốn vốn, duy trì tỷ lệ sở hữu quốc gia của Ngân hàng YueWei. Vào ngày 8 tháng 7, AmyBank sẽ tắt danh sách các cổ đông để tăng 29% cổ phần hành động trong Điều lệ. Sau khi tài trợ, Ngân hàng Yinsel tất cả các yêu cầu trong Phù hợp với Basel II và Vòng 41. — Quỳnh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *