Mọi người có quyền nhìn thấy thẻ kế hoạch khu vực sinh hoạt không?

Tư vấn luật sư

Bưu kiện đất được thể hiện rõ ràng trong quyền của chứng chỉ sử dụng đất. Vì vậy, nếu bạn có loại giấy này, bạn có thể thấy nỗi ám ảnh của riêng bạn. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một tài liệu, chứng minh rằng nó đã chứng minh quyền sở hữu tốt tài sản đất và tài sản theo quy định của pháp luật.

— Gia đình này chưa nhận được bất kỳ sự cho phép sử dụng chứng chỉ nào, bạn có thể nộp đơn xin Thẻ khu vực để xem biểu đồ bản đồ sàn. Theo “tài nguyên thiên nhiên” và Bộ Môi trường, số 13 của Phụ lục IPA, vào ngày 19 tháng 5 năm 2014, vào ngày 19 tháng 5 năm 2014, sự giám sát của thẻ CADA, việc trích xuất thẻ thi đấu Trái đất sẽ bao gồm toàn cầu biểu đồ theo dõi. – – – Tài nguyên thiên nhiên 24/2014 / TT-BTNMT, Tài nguyên thiên nhiên 24/2014 / TT-BTNMT, Quy định về việc phân cấp bằng tốt nghiệp và đăng ký đăng ký của đăng ký chi nhánh. Có một sức mạnh có thẩm quyền của hồ sơ, Ủy ban quyền hoặc khu vực chung của Vùng đất hoặc đất khu vực, nếu cần dân số, có thể loại trừ tệp trạng thái. Bao gồm một bằng chứng về dữ liệu sử dụng đất dựa trên số bảng. 01 / Môi trường Bộ Tài nguyên và Môi trường của PYC, quản lý và vận hành hệ thống thông tin đất đai vào ngày 30 tháng 6 năm 2014.

– là một thẻ quy hoạch khu vực, có 01/2014 / TT -BTNMT.

Bạn có thể trực tiếp xem bản đồ kế hoạch trong khu vực, chỉ đạo trong Ủy ban nhân dân, trong Cổng thông tin thành phố hoặc Cổng thông tin điện tử. — – Điều 1, Điều 37 Sửa đổi pháp lý và hành vi bổ sung Điều 6 Điều quan trọng đối với Chương trình 2018:

Hội đồng phổ biến huyện phải công khai việc xuất bản quy hoạch sử dụng đất trong Trụ sở tổ chức, một trang web cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân; Thông báo công tại Hội đồng Dân số về Ủy ban Dân số của Mức độ khu vực của cộng đồng, cộng đồng và ủy ban;

– Thông báo công khai phải được thực hiện ít nhất 15 ngày, và ngày được cơ quan quốc gia có thẩm quyền phê duyệt .

– Tôi hy vọng sẽ gặp Hà Nội và Hồ Chí Minh Thông tin quy hoạch thành phố Minh Mọi người có thể thấy thông tin quy hoạch về thông tin lập kế hoạch của hai nơi .— Ngoài ra, bạn cũng có thể xem bản đồ bản đồ cho chính quyền bằng cách gửi giấy phép, cung cấp dữ liệu đất cho có thẩm quyền

Các cá nhân cần công bố dữ liệu đất đai (thông tin quy hoạch) CASCADE (thông tin quy hoạch) để nộp hồ sơ và tài liệu lên 34/2014 / TT-BT-BTNMT đã đề cập ở trên dựa trên Ủy ban ký đất hoặc Ủy ban Công cộng thành phố trong bưu điện. Thành phần đã phát hành 01 / Dữ liệu đất PYC chưa phát triển mặt đất và cơ sở dữ liệu BURE để đăng ký đất.

Luật sư Phạm Thanh Bình Bảo Ngọc Phương, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *