Phí bảo hiểm bắt buộc cho chủ xe là gì?

Luật sư pháp lý

Theo Thông tư số 22/2016 / Phụ lục 5 do TT-BTC ban hành, bảo hiểm trách nhiệm bắt buộc đối với chủ xe cơ giới (thanh toán một năm) như sau:

Xe máy hai bánh – — -Từ 50 cc trở xuống: 55.000 đồng .

– Trên 50 cc: 60.000 đồng .

Xe ba bánh, xe máy và tất cả các loại xe cơ giới tương tự: 290.000 đồng .

Xe thương mại khác ngoài vận tải Xe ít hơn 6 chỗ: 437.000 đồng.

– Xe có 6 đến 11 chỗ: 794.000 đồng. — Xe có 12 đến 24 chỗ ngồi: 1.270.000 đồng. -Vehicles có hơn 24 chỗ ngồi: 1.825.000 đồng .

Phương tiện vận chuyển – dưới 6 chỗ khi đăng ký: 756.000 đồng.

– 6 chỗ: 929.000 đồng.

– 7 chỗ: 1.080.000 đồng.

– 8 chỗ: 1.253.000 đồng.

– 9 chỗ: 1.404.000 đồng.

– 10 chỗ đăng ký: 1.512.000 đồng.

11 chỗ đăng ký: 1.656.000 đồng .

– 12 chỗ đăng ký: 1.822.000 đồng .

– 13 Số ghế sau được đăng ký: 2.049.000 đồng.-14 văn phòng đăng ký: 2.21.000 đồng.

– 15 văn phòng đăng ký: 2.394.000 đồng.-16 văn phòng đăng ký: 3.054. 000 đồng.

– 17 chỗ đăng ký là 2.718.000 đồng .

– 18 chỗ đăng ký: 2.869.000 đồng .

– 19 chỗ đăng ký: 3.041.000 đồng .

– 20 Đăng ký chỗ ngồi: 3.191.000 đồng .

– 21 chỗ, theo đăng ký: 3.364.000 đồng .

– 22 chỗ, theo đăng ký: 3.515.000 đồng .

– 23 chỗ, theo đăng ký: 3.688.000 Đồng .

– 24 chỗ theo đăng ký: 4.632.000 đồng .

– 25 chỗ theo đăng ký: 4.813.000 đồng .

– trên 25 chỗ: [4.813.000 + 30.000 x (số ghế -25 chỗ)] VND .- -truck

– dưới 3 tấn: 853.000 đồng .

– từ 3 đến 8 tấn: 1.660.000 đồng — hơn 8 đến 15 tấn: 2.746.000 đồng . Trên 15 tấn: 3.200.000 đồng. – Thói quen đi lại – Tính bằng 120% chi phí của cùng loại xe tải không có công ty vận tải. -Taxi-Số xe và số ghế ngồi của công ty được tính dựa trên 170% chi phí vận chuyển.

X Đối với xe chuyên dùng

– Phí bảo hiểm xe cứu thương được tính bằng 120% phí bảo hiểm xe tải. Ô tô có ít hơn 6 chỗ không tham gia vận chuyển. – Phí bảo hiểm cho các loại xe đặc biệt khác được tính dựa trên 120% phí bảo hiểm cho xe tải có cùng trọng tải. – Máy kéo-150 cho xe chở hàng trên -15 tấn %. Phí bảo hiểm của rơ moóc bằng với chi phí của máy kéo và rơ moóc.

Máy đặc biệt

Xe tải có trọng lượng dưới 3 tấn, tương đương 120% phí bảo hiểm. -Bus-Tính dựa trên phí bảo hiểm của xe ô tô chở khách khác với cùng số ghế. -Xin lưu ý rằng phí bảo hiểm trên không bao gồm 10% VAT. .

Phố Thanh Hữu, luật sư của Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *