Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, cảnh sát giao thông có thể dừng kiểm tra các tài liệu không?

Luật sư Pháp lý-Theo Điều 12 (2) ngày 01/2016 / TT-BCA Thông tư, mặc dù toàn bộ việc kiểm tra xe cơ giới được thực hiện trên toàn quốc (từ 15/5 đến 14/6), cảnh sát giao thông có thể trong các tình huống sau Tiếp theo, các phương tiện để kiểm soát chúng vẫn bị dừng:

– Trực tiếp phát hiện hoặc phát hiện và ghi lại các hành vi thông qua các phương tiện và thiết bị chuyên nghiệp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

– Lệnh thực hiện, tuần tra và kế hoạch kiểm soát của cảnh sát trưởng giao thông hoặc cảnh sát trưởng trên cấp tỉnh.

– Trong quá trình thực hiện, một kế hoạch đã được tổ chức để tuần tra, kiểm soát và xử lý tội phạm nhằm đảm bảo an toàn trật tự giao thông và tuần tra giao thông đường bộ, cảnh sát trưởng giao thông và cảnh sát trưởng. Người phụ trách vận chuyển hoặc khu vực trở lên.

– Người phụ trách hoặc phó giám đốc của cơ quan điều tra có một yêu cầu bằng văn bản, yêu cầu bằng văn bản của cơ quan chức năng có liên quan liên quan đến việc dừng kiểm tra chiếc xe để đảm bảo an toàn, trật tự, phòng ngừa và chống tội phạm và các hành vi bất hợp pháp khác. Yêu cầu bằng văn bản phải ghi rõ thời gian, lộ trình và phương thức dừng, hợp tác và buộc người tham gia hợp tác.

– Hiểu biết và lên án các vi phạm Đạo luật Cá nhân và Giao thông .– Theo Điều 12, đoạn 1 Trong các trường hợp trên, đỗ xe phải đảm bảo an toàn và tuân thủ luật pháp, không cản trở các hoạt động giao thông, khi đỗ xe, cần kiểm tra; nếu phát hiện vi phạm, chúng phải được xử lý theo quy định của pháp luật. Về người và phương tiện, cụ thể là:

– giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe, an toàn kỹ thuật xe cơ giới, chứng chỉ kiểm tra bảo vệ môi trường, chủ xe cơ giới Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự và các hoạt động khác Tệp .

– Trong quá trình kiểm tra, các tệp này phải được so sánh. Tài liệu thực tế liên quan đến người, phương tiện và hàng hóa vận chuyển trên phương tiện.

Do đó, những người tham gia giao thông phải mang theo tất cả các tài liệu theo quy định và tuân thủ “Quy định giao thông đường bộ” để đảm bảo an toàn đường bộ và tránh rủi ro pháp lý.

Phố Thanh Hữu, luật sư của Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *