Là bồi thường được coi là thừa kế?

Anh trai nghĩ rằng tôn thờ là trách nhiệm của anh ấy, vì vậy tiền thuộc về anh ấy, chúng tôi nghĩ đó là di sản, vì vậy chúng tôi cũng phải chia sẻ nó. Tôi muốn biết liệu thanh toán có được kế thừa không? -Ruan Xuân Tru

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *