Người mẫu có quyền gì đối với hình ảnh cá nhân của họ?

Họ không xin phép, thậm chí cắt ghép, ghép ảnh sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh cá nhân của tôi.

Tôi lo lắng nếu sản phẩm có hại hoặc có hại cho sức khỏe sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh cá nhân của tôi. Kiếm được danh tiếng của bạn. Tôi đã gọi điện và yêu cầu họ chụp ảnh, nhưng họ không làm. Tôi phải làm gì để bảo vệ mình? – Luật sư tư vấn – Theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Dân sự năm 2015 về quyền đối với hình ảnh của cá nhân: cá nhân có quyền đối với hình ảnh của tôi, cá nhân đó phải sử dụng hình ảnh cho mục đích cá nhân. Nếu hình ảnh của người khác được sử dụng cho mục đích thương mại, chủ sở hữu phải bồi thường cho người sở hữu hình ảnh đó, trừ khi các bên có thỏa thuận khác. -Trong các trường hợp sau đây, không cần sử dụng hình ảnh có hình ảnh của mình hoặc người đại diện hợp pháp: sử dụng hình ảnh vì mục tiêu đất nước, vì lợi ích công cộng; trong các sự kiện công cộng như diễn thuyết, hội thảo, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và các sự kiện công cộng khác Sử dụng hình ảnh mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Nếu việc sử dụng hình ảnh vi phạm Điều 32, theo Bộ luật này, người sở hữu hình ảnh có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định buộc người vi phạm hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy và chấm dứt việc sử dụng hình ảnh Bồi thường thiệt hại và thực hiện các biện pháp khác theo quy định của pháp luật. Điều 592 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín: Thiệt hại do xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín bao gồm: chi phí hợp lý để hạn chế tổn thất khôi phục; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; các thiệt hại khác theo quy định của pháp luật Đền bù.

Người chịu trách nhiệm bồi thường về uy tín, nhân phẩm hoặc uy tín của người khác phải bồi thường những tổn thất nói trên và những tổn thất về tinh thần khác. Mọi người. Hai bên thỏa thuận mức bồi thường thiệt hại về tinh thần. Nếu không thoả thuận được thì mức cao nhất của người bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín không quá 10 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định.

Do đó, vấn đề của tổ chức khác Sử dụng ảnh cá nhân của bạn cho mục đích thương mại mà không được phép sẽ xâm phạm nghiêm trọng quyền hình ảnh cá nhân của bạn. Đối với các tội danh trên, bạn có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh và bồi thường thiệt hại.

Về mức bồi thường, nếu việc sử dụng các hình ảnh trái phép nêu trên làm ảnh hưởng đến uy tín, nhân phẩm và uy tín của bạn thì mức bồi thường sẽ bao gồm: chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút; các khoản khác theo quy định của pháp luật Bồi thường thiệt hại; một khoản tiền khác bù đắp tổn thất về tinh thần của một người. -Cả hai bên đồng ý bồi thường số tiền tổn thất tinh thần. Nếu không thoả thuận được thì mức lương tối đa của người xâm phạm uy tín, nhân phẩm, uy tín không quá 10 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định. -Ngoài ra, theo quy định tại Điều 51 Khoản 3 và 7 Nghị định 158/2013 / NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành vi sử dụng hình ảnh cá nhân để quảng cáo mà không được sự đồng ý của cá nhân: sử dụng hình ảnh, văn bản. Hành vi quảng cáo bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng và lời nói cá nhân mà không được sự đồng ý của họ, trừ trường hợp pháp luật cho phép. Đồng thời, người vi phạm cũng phải tháo dỡ, tháo dỡ hoặc tháo dỡ các quảng cáo vi phạm quy định trên. Mức bồi thường bao gồm: hạn chế chi phí hợp lý, sửa chữa thiệt hại; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; mức bồi thường thiệt hại khác và các khoản bù đắp tổn thất về tinh thần của người đó theo quy định của pháp luật. -Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trên sẽ bị xử phạt hành chính từ 20 – 30 triệu đồng, đồng thời buộc xóa, xóa, xóa quảng cáo.

Luật sư của Công ty Luật Fan Guobao

Công ty Luật Hanoi Baoguo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *