Nếu con riêng cần sự cho phép của vợ.

Tôi có thể hỏi mẹ ruột của tôi, tôi có thể chấp nhận một đứa trẻ khác không? Nếu có thể thì sao?

Nếu vợ tôi phản đối, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc nhận con nuôi như thế nào?

Wu Đinhhong

Luật sư trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *