Nhân viên Pouyuan sẽ kiểm tra mô hình thử nghiệm hơn 1.700 người

Theo Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), thành phố đã huy động 20 đội lấy mẫu thành 10 nhóm bệnh viện, như Trung Vượng, truyền máu, phục hồi, bệnh nghề nghiệp, cổ họng, trung tâm mũi và y tế Bình Tân. — Mỗi Thành phần hai giai đoạn, bao gồm kết quả lấy mẫu và đọc. Lúc 18:00, kết quả kiểm tra của bài kiểm tra giàu có C 1.742 nhân viên trong khu vực là tiêu cực .— Ghi lại “Bệnh nhân” Bệnh nhân 9499 “, công nhân mở rộng sau khi lấy mẫu Coronavirus Pneumonia (Covid-19): Covid-19): Pneumonia mới (Covid-19): Covid-19. Số lượng người kiểm tra chiều nay có nguy cơ cao, bao gồm cả khu vực C, bệnh nhân .

Công nhân làm việc ở đó Puyuen Vietnam Co. làm việc nấu ăn, lái xe, công nghệ và công nhân. NCOV tích cực trước ngày 9 tháng 6 bị cô lập. Cô là số 8 trên 8 căn hộ chuỗi nhiễm trùng, liên quan đến khoảng cách chồng. Hiện tại, ngành y tế đã không được ghi lại nhiễm CVIV-19 theo công ty Pouyuen .

– HCDC, để điều tra truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu chứ không phải là một nhu cầu cấp thiết để lấy mẫu. Cũng kiểm soát mở rộng một cách hữu ích .– một loại (bằng phương pháp RT-PCR), loại có xét nghiệm kiểm tra kháng sinh xét nghiệm sinh học phân tử và các nguồn kiểm tra kháng nguyên của Philiv-19. Kết quả xét nghiệm kháng nguyên nhanh trong vòng 30 phút, bạn có thể sử dụng bên ngoài phòng thí nghiệm.

— Phương pháp thử nghiệm nhanh không phải là một thử nghiệm xác nhận, mà giúp nhanh chóng hỗ trợ giám sát và giám sát. Chơi nghi ngờ. Các thí nghiệm quy mô lớn, đặc biệt là thử nghiệm nhanh chóng, được đánh giá bởi nhiều chuyên gia và Bộ Y tế, như là phát hiện, phân vùng và hiệu quả của việc đục một chiến lược quan trọng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Thani đã quyết định sử dụng phương pháp thử RT -PCR, bắt đầu từ ngày 25 tháng 5, tại Giang Bac lây nhiễm và nhiều người mong đợi các xét nghiệm .– – Lấy mẫu thử nghiệm kháng nguyên NCOV tại Công ty Pouyuen vào ngày 10 tháng 6. Ảnh: Trung tâm kiểm soát dịch bệnh thành phố Ming Hồ Chí Minh .— Phoenix

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *