Đội phản ứng nhanh Cho Ray Sơ tán Bắc Giang

Các thành viên trong nhóm nhanh chóng trả lời hành lý và thiết bị từ Sân bay Tân Mỹ Từ Bệnh viện Cho Ray vào ngày 15 tháng 6. Ảnh: Bệnh viện có sẵn.

– Hiển thị bệnh Bắc G1A được kiểm soát cơ bản. Đồng thời, dịch bệnh của thành phố Hồ Chí Minh rất phức tạp, số lượng bệnh nhân mới và bệnh nhân nặng tăng, anh ta phải buộc các bác sĩ sử dụng kinh nghiệm hỗ trợ, một nhóm phản ứng trả lại nhanh chóng cho thành phố. – 13 thành viên đã bị cô lập tại cho Cục Điều trị bệnh viện Ray, theo Thử nghiệm NCOV, đánh giá về sức khỏe sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khác.

— Trọng lượng thứ ba, theo cấp bách của Bộ Y tế, nhóm phản ứng nhanh bao gồm 6 bác sĩ và hô hấp của kỹ thuật viên, khẩn cấp, phục hồi – khẩn cấp, hồi sức tim mạch, sự lây nhiễm và lâm nghiệp của giáo viên, tiến sĩ Tranh Linh, trợ lý nhóm phục hồi, cung cấp vật liệu bảo vệ cho Bắc Giang. Nhiệm vụ của đội là hỗ trợ sự đối xử của tỉnh về bệnh viện hoảng loạn và bệnh nhân CVIV-19. Nhóm đã hoàn thành một trung tâm phục hồi tích cực (ICU), được chấp nhận và điều trị bệnh nhân CVIV-19 với những thay đổi nghiêm trọng ở bệnh viện Giang Lũng.

— Bệnh nhân Covid-19 của Trung Quốc được cứu trong các bác sĩ và đồng nghiệp của Trung Quốc. Vì bệnh nhân đực đầu tiên nên thở máy và đặt ECMO (tim nhân tạo) trong một tuần điều trị tích cực, NCOV tiêu cực, NCOV và phục hồi sức khỏe sau một tuần sau khi bệnh phổi cổ. Hoặc 32 tuần tuổi 35 phụ nữ mang thai 35 tuổi, Covid-19 bệnh đã trả lời thành công bệnh viện an toàn tại Bệnh viện Ommo và Bắc Giang Lũng đến trường Đông Anh đến Bệnh viện Trung ương Đông Anh, Hà Nội tiếp tục điều trị.

Trần Thanh Linh (phải) với các đồng nghiệp Bắc Giangue trước ngày 15 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Bệnh viện có sẵn. — Chữ tiếng Anh — Sóng thứ tư của Covid-19 đã mở rộng một phần lớn của đất nước. Những người lính áo trắng chiến đấu cho dịch bệnh vào mùa hè nóng nực. Để hỗ trợ dòng đầu tiên, cá nhân và công ty có thể đi kèm với chương trình “rơle phổ biến”. Xem thêm thông tin ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *