Cầu Hải Phòng về đêm

Tôi giỏi hơn ở Đông Nam Á. Cầu dài 5,44 km, đường dẫn dài 10,19 km, rộng 29,5 m, quy mô 4 làn xe (2 làn xe cơ giới và 2 làn cơ bản).

Cầu được thiết kế bằng bê tông cốt thép dự ứng lực vĩnh cửu. Các dầm cầu nặng khoảng 80 tấn, rộng 9 m, cao 2,5 m được kết nối với nhau tạo thành đường hầm kéo dài 4,5 km dọc cầu. Bên trong hầm được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng dầm cầu. Đây là hầm cầu dài nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Tổng mức đầu tư của dự án từ nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản và các nguồn vốn tương đương của Chính phủ Việt Nam là 1.184,9 tỷ đồng.

Cầu Dingwu-Kathai là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và là một trong những cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á. Cầu dài 5,44 km, đường dẫn dài 10,19 km, rộng 29,5 m, quy mô 4 làn xe (2 làn xe cơ giới và 2 làn cơ bản).

Cầu được thiết kế bằng bê tông cốt thép dự ứng lực vĩnh cửu. Các dầm cầu nặng khoảng 80 tấn, rộng 9 m, cao 2,5 m được kết nối với nhau tạo thành đường hầm kéo dài 4,5 km dọc cầu. Bên trong hầm được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng phục vụ công tác duy tu, bảo dưỡng dầm cầu. Đây là hầm cầu dài nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Tổng mức đầu tư của dự án là 1.184,9 tỷ đồng, bằng nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản và vốn tương đương của Chính phủ Việt Nam.

Giang Chinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *