Theo thủ tục thì không phải là chủ nhà ở Việt Nam à?

Luật sư tư vấn pháp luật-Do vợ chồng bạn vẫn có quốc tịch Việt Nam và là người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài nên có quyền sử dụng đất tại Việt Nam và được công nhận quyền sử dụng đất. Theo quốc gia. – Theo quy định tại Điều 186 khoản 2b Luật Đất đai năm 2013, công dân Việt Nam có thể:

– chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, quyền sử dụng đất ở trong quá trình bán, tặng cho, nhận thừa kế, đổi nhà ở cho tổ chức nhà nước Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền ở tại Việt Nam.

– Tặng nhà ở liên quan đến quyền sử dụng đất ở cho Tổ quốc, cộng đồng dân cư, tặng Nhà ở tình nghĩa c, Điều 174, khoản 2 của luật này. Nếu tặng cho, thừa kế cho những người không có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì họ chỉ được hưởng phần giá trị nhà ở liên quan đến quyền sử dụng đất ở. -Vì vậy, vợ chồng bạn có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác. Nếu bạn không thể về Việt Nam để làm thủ tục chuyển khẩu thì bạn có thể cho phép người nhà làm thủ tục. Việc ủy ​​quyền phải bằng văn bản và có công chứng của cơ quan có thẩm quyền.

Thật vậy, vợ chồng bạn đang ở nước ngoài và không thể ký hợp đồng ủy quyền với công chứng viên. Công chứng ngay. Do đó, theo quy định tại Điều 55 khoản 2 Luật Công chứng 2014 thì hợp đồng ủy quyền giữa vợ chồng bạn và người được ủy quyền sẽ được công chứng ở hai nơi khác nhau. Cụ thể hơn, cán bộ được ủy quyền của khách hàng và người được ủy quyền không được liên hệ cùng một phòng công chứng, cán bộ được ủy quyền yêu cầu phòng công chứng nơi mình cư trú hợp thức hóa hợp đồng ủy quyền. Bên được ủy quyền yêu cầu Văn phòng công chứng nơi ở của mình công chứng bản chính hợp đồng ủy quyền để làm thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền.

Về việc ủy ​​quyền công chứng của các bên quyền và bên chính ở hai nước, Điều 78 Luật Công chứng năm 2014 quy định: “Đại sứ quán, Lãnh sự quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài có Từ chối chấp nhận “tài liệu thừa kế, ủy quyền và các hợp đồng, giao dịch khác” và luật ngoại giao, ngoại trừ hợp đồng mua bán, mua bán, chuyển đổi, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, mang bất động sản tại Việt Nam để mang vốn.

Thông thường, bạn Bạn có thể sang Việt Nam công chứng tại đại sứ quán nơi vợ chồng bạn ở, sau đó sẽ gửi hợp đồng ủy quyền về cho bố mẹ bạn, khi vợ bạn nhận được hợp đồng ủy quyền trên thì người thân của bạn sẽ tiếp tục sang Việt Nam Văn phòng công chứng hợp thức hóa trở lại.

Sau khi hoàn tất thủ tục công chứng, bạn có quyền thực hiện các quyền theo quy định, Người thân có thể thay mặt vợ chồng bạn làm thủ tục chuyển nhượng nhà đất.

Trong quá trình giao dịch mua bán nhà đất Bộ tư pháp-Bộ tài nguyên Thông tư liên tịch 04/2006 Điều 1 Khoản b Khoản 1 Mục 2 quy định về môi trường ngày 13/6/2006 văn bản đã được công chứng, chứng thực có thể là bản sao CMND hoặc hộ chiếu, trường hợp này bạn nhé. Hộ chiếu có thể được sử dụng thay thế .—— Fan Qingping · Baobao Law Firm, Hanoi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *