Công chứng viên phải chịu trách nhiệm gì khi công chứng Sổ đỏ giả mạo?

Luật sư tư vấn pháp luật – Theo quy định tại điểm c, Điều 17 khoản 2 Luật Công chứng 2014 thì công chứng viên có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu công chứng. – Việc xem xét của công chứng viên, đặc biệt là tính pháp lý của giấy đỏ và các loại giấy tờ khác nói chung là phương tiện để thực hiện các nghĩa vụ nêu trên. Nếu công chứng viên không phát hiện ra sổ đỏ hoặc các giấy tờ khác là sai sự thật và gây thành kiến ​​cho khách hàng thì công chứng viên phải chịu trách nhiệm một phần.

Theo Điều 38 (1) của Tổ chức công chứng, việc bồi thường thiệt hại cho người yêu cầu công chứng và cá nhân, tổ chức khác do lỗi của công chứng viên, nhân viên, người hợp tác của tổ chức mình gây ra.

Trong trường hợp công chứng viên không tìm thấy sổ đỏ và các giấy tờ khác giả mạo (do lỗi vô ý) thì công chứng viên phải công chứng hợp đồng mua bán bất động sản, gây thiệt hại cho khách hàng và tài sản của công chứng viên thì văn phòng phải hợp tác với kẻ gian. Khách hàng bồi thường.

Công chứng viên cố ý làm sai (cộng tác với đối tượng lừa đảo, biết là giả nhưng không biết …) sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.

Theo đoạn 238 của điều này, nhân viên quan hệ công chứng, nhân viên hoặc người phiên dịch là đối tác chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền cho tổ chức công chứng đã trả số tiền đó. b Bồi thường cho người bị thiệt hại theo quy định của pháp luật. Nếu không hoàn trả thì tổ chức công chứng có quyền yêu cầu tòa án giải quyết.

Phan Thanh Hữu, luật sư Đoàn luật sư TP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *