Cách tính lãi và phạt khi sử dụng thẻ tín dụng

Nhiều người biết những lợi ích cơ bản của việc sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán hàng hóa, dịch vụ nhưng không phải ai cũng hiểu rõ cách tính lãi, phạt của ngân hàng đối với thẻ tín dụng.

Hotline: 19009247-04.22200588 .

Ân hạn và tính lãi — Hiện nay, hầu hết các sản phẩm thẻ tín dụng ngân hàng đều có chức năng không trả lãi tối đa 45 ngày. Tuy nhiên, đây là số ngày miễn lãi tối đa và không áp dụng cho tất cả các giao dịch thực hiện bằng thẻ này. Số ngày miễn lãi thực tế phụ thuộc vào thời gian khách hàng thực hiện từng giao dịch, hình thức giao dịch và ngày sao kê sản phẩm thẻ.

Ví dụ khách hàng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế BIDV Visa Flexi có ngày sao kê vào ngày 15 hàng tháng. Ngày 16/03/2015, khách hàng đã thanh toán tiền hàng và dịch vụ. Giao dịch sẽ được niêm yết vào ngày 15/04/2015. Do đó, trong kỳ báo cáo duy nhất này, khách hàng có thời hạn 30 ngày không thanh toán và không phải trả lãi. Sau khi hóa đơn được thanh toán, khách hàng có 15 ngày để hoàn tiền. Cuối ngày 15, khách hàng thanh toán đầy đủ cho ngân hàng theo quy định trên bảng sao kê, không phải trả lãi. Trong trường hợp này, khách hàng có thể được hưởng chiết khấu không lãi suất lên đến 45 ngày.

Trong trường hợp cần tiền mặt, khách hàng có thể sử dụng thẻ tín dụng để rút tiền tại ATM / điểm bán hàng trên biểu tượng bản đồ của tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, giao dịch tiền mặt có nhiều rủi ro, BIDV và các ngân hàng không khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ tín dụng để đáp ứng nhu cầu tiền mặt nên thường áp dụng chính sách phí rút tiền khá cao. Các giao dịch ứng trước tiền mặt cũng sẽ được lập hóa đơn ngay lập tức kể từ ngày thực hiện giao dịch.

Vì vậy, với mỗi thẻ tín dụng, BIDV cam kết không tính lãi trong tối đa 45 ngày và có điều kiện trả chậm. Thông báo số dư chưa thanh toán theo bảng sao kê. Ngược lại, chỉ cần thanh toán một lần khiên là khách hàng đã vi phạm lời hứa, ngân hàng sẽ tính lãi từ khi khách hàng thanh toán, đồng thời tính lãi cho mọi giao dịch theo thời gian thực. Các giao dịch hiện tại.

Phí trả chậm thẻ tín dụng

Phí trả chậm thẻ tín dụng là khoản phí phát sinh do khách hàng sử dụng thẻ tín dụng không thanh toán đúng hạn và đầy đủ khoản thanh toán tối thiểu. Trên bảng sao kê hàng tháng gửi cho khách hàng luôn có thông tin về số tiền thanh toán tối thiểu và ngày đến hạn thanh toán. Ngày đến hạn thanh toán là ngày cuối cùng khách hàng phải trả ít nhất số tiền tối thiểu cho ngân hàng.

Nếu không tuân thủ số tiền tối thiểu, khách hàng phải chấp nhận một khoản tiền phạt tương đương với tỷ lệ phần trăm của biểu phí. Tiền phạt được thu đúng hạn dựa trên số tiền chưa thanh toán tối thiểu. Theo chính sách sản phẩm, BIDV tính phí phạt 3% đối với mỗi khách hàng vi phạm lời hứa, nhân với số tiền tối thiểu không thanh toán đúng hạn.

Để không phải trả lãi, phí chậm trả — Sau khi hiểu rõ chức năng tính lãi của sản phẩm thẻ và cách tính lãi của ngân hàng, khách hàng có thể chủ động lựa chọn thời điểm giao dịch của hàng hóa, dịch vụ để gần với ngày sao kê ngân hàng. Hầu hết thời gian, cảm ơn bạn, và điều quan trọng nhất là không sử dụng thẻ tín dụng cho mục đích tiền mặt.

Nếu bạn không thể kiểm soát tốt tình hình tài chính của mình, việc sử dụng thẻ tín dụng sẽ dẫn đến lạm phát và thậm chí là nợ nần chồng chất. Vì vậy, để là người tiêu dùng thông thái, chủ thẻ phải cân đối ngân sách hợp lý và luôn ghi nhớ ngày đến hạn thanh toán đầy đủ kịp thời.

Minh Trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *