Tôi có phải gọi lại trước khi bị xử phạt để tránh đeo khẩu trang không?

Luật sư tư vấn – Theo Nghị định số 117/2020 / Điều 12 Khoản a Khoản 1 NĐ-CP, những người tham gia chống dịch, những người có nguy cơ mắc dịch mà không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân có thể bị phạt tiền. Một đến ba triệu đồng Việt Nam.

Vì vậy, đối với những người không đeo khẩu trang nơi công cộng cần đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của cơ quan y tế, cơ quan chức năng có thể phạt tiền 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng (không cần thu hồi rồi Xử phạt lại) .

Theo quy định tại Điều 23 Khoản 4 Luật Xử lý tội phạm hành chính 2012, mức phạt cụ thể đối với các hành vi vi phạm trên là mức phạt trung bình (2 triệu đồng). Đối với người có hoàn cảnh, mức phạt có thể giảm xuống nhưng không dưới một triệu đồng. Trong trường hợp có tình tiết tăng nặng, mức phạt có thể tăng lên nhưng tối đa không quá 3 triệu đồng.

Theo Điều 139 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 thì không áp dụng hình thức nhắc nhở. Chỉ dành cho những người thất bại. (Người dưới 18 tuổi) có hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính khi có đủ các điều kiện sau:

– Hành vi vi phạm hành chính bị xử phạt .—— Người chưa thành niên vi phạm. Tự nguyện báo cáo và thành thật xin lỗi nếu vi phạm.

– Theo quy định trên, những người có quyền phê duyệt quyết định sẽ bị thu hồi, trang web sẽ được nhắc nhở bằng giọng nói.

Luật sư, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *