Làm thế nào để thay đổi tên của mẹ của đứa trẻ?

Nếu anh rể bạn không đồng ý, chị tôi có thể tiếp tục không? Nhưng tôi chỉ là một đứa bé 25 tuổi, và tôi muốn biết liệu có ngoại lệ nào để tôi nhận nuôi nó và đổi họ của tôi thành họ của tôi không. Làm thế nào để thay đổi tên của tôi với tên của mẹ tôi. -Chân thành cảm ơn. -Thanh Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *