Xem xét tiếp tục mở rộng ưu đãi thuế cho sản xuất và hội nghị

Phó Premier yêu cầu từ Đảng ủy tỉnh Haidu được khuyến nghị loại bỏ những khó khăn của công ty sản xuất ô tô, đề cập đến nhu cầu ưu đãi thuế. — Ủy ban Đảng ủy tỉnh, ngành công nghiệp ô tô vẫn là một ngành công nghiệp quan trọng, đó là Rất nhiều GDP quốc gia đã đóng góp. Tại Việt Nam, ngành công nghiệp ô tô cũng chiếm 3% GDP quốc gia của đất nước. Hiện tại, các thành phần ưu đãi thuế nhập khẩu do Đại hội đồng sản xuất đã tạo thành một biện pháp khuyến khích quan trọng hơn, nhà sản xuất ô tô đặc biệt hơn. Trong bối cảnh Việt Nam, theo Thỏa thuận thương mại tự do, xe nhập khẩu, tiếp tục gia hạn các ưu đãi để thúc đẩy thuế và hỗ trợ nhiều hơn và nhiều công ty cạnh tranh.

Vì hội nghị tại Việt Nam. Ảnh: Duke Huy

Hỗ trợ các doanh nghiệp ô tô tạo ra các kế hoạch và tuyến đường kinh doanh, chính phủ nên xem xét phán quyết chính sách ít nhất 1 năm trước khi có hiệu lực. Theo ủy ban tỉnh tỉnh, ủy ban Đảng Hyde sẽ ngay lập tức phát hành tác động ngay lập tức, sẽ dẫn đến những khó khăn của các công ty định hướng kinh doanh .

Tại thời điểm này, trong bối cảnh tỷ lệ ưu đãi đặc biệt thuế, vào ngày 16 tháng 11, 2018 năm 2018 vào ngày 16 tháng 11, việc sửa đổi thứ 122 số 122, Thỏa thuận thương mại (Atiga) của Thỏa thuận thương mại Sony (Atiga) đã giảm xuống Nghị định số 122 năm 2017.

– Quỳnh Trang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *