Bạn gái của tôi có muốn làm giấy khai sinh của con không?

Tôi không muốn giữ em bé và bạn gái của tôi. Tôi lo lắng cho gia đình và những đứa trẻ đau đớn. Tôi bảo cô ấy có em bé, rồi tôi sẽ chăm sóc em bé. Tôi đồng ý rằng không có điều kiện ghi trong giấy khai sinh.

Xin lỗi, tôi có thể cấp giấy chứng nhận sinh nhật thay cho cha tôi không? -Counsellor-1 Thông tư số 15/2015 / Điều 13 của TT-BTP, khi người cha không liên lạc với người mẹ, anh ta không cần tìm kiếm ý kiến ​​của người mẹ, người mẹ hoặc đứa con trong tuyên bố đăng ký của cha.

Nếu không có giấy khai sinh và danh tính của mẹ, nội dung phải tuân theo thông tin do người cha cung cấp. Người cha chịu trách nhiệm về thông tin mà anh ta cung cấp.

– Vì vậy, để làm giấy khai sinh cho đứa trẻ không có tên của mẹ, trước tiên bạn phải đăng ký nhận nuôi đứa trẻ. Bạn phải liên hệ với ủy ban người dân ở nơi cư trú của bạn để nộp mẫu đăng ký trẻ con theo mẫu quy định và giấy chứng nhận mối quan hệ cha-con trong sổ đăng ký quốc tịch.

Bằng chứng có thể có về mối quan hệ là: các tài liệu của cơ quan y tế, cơ quan kiểm tra hoặc các cơ quan quốc gia hoặc nước ngoài khác xác nhận mối quan hệ cha mẹ và con cái trong và ngoài nước. -Trong trường hợp không có các tài liệu trên, phải có thư, phim, băng, hồ sơ, đồ dùng và các vật dụng khác để chứng minh mối quan hệ giữa cha và con, mối quan hệ giữa con và mẹ, và mẹ nói bằng văn bản rằng đứa trẻ là hai Con cái chung, ít nhất hai trong số cha mẹ đang làm việc.

Luật sư Quách Thành Lục Luật sư Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *