Bạn có quyền xác định lại mối quan hệ huyết thống của tôi?

Sau cái chết của cha, anh không từ bỏ mong muốn chia sẻ tài sản với con cái. Tôi không muốn người anh em này kế thừa di sản của cha mình. Vì vậy, tôi có thể tiếp tục xác định lại mối quan hệ cha-con của bạn để tước quyền thừa kế của anh ấy không?

Luật sư

Theo Điều 186 của Luật tố tụng dân sự năm 2015, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền nộp đơn kiện hoặc thông qua người đại diện hợp pháp của họ lên tòa án có thẩm quyền, yêu cầu quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Ở trên, chỉ khi các quyền hợp pháp của cá nhân, tổ chức và tổ chức bị vi phạm, họ mới có thể tự kiện hoặc thông qua người khác. Một người không có quyền và lợi ích hợp pháp bị vi phạm không có quyền khởi kiện, ngoại trừ trong một số trường hợp quy định tại Điều 187 của Luật Tố tụng Dân sự 2015.

Do đó, để bảo vệ các quyền hợp pháp của người khác hoặc của người khác, trong phạm vi quyền hạn của mình hoặc theo luật pháp để bảo vệ lợi ích công cộng, khi lợi ích quốc gia, một số tổ chức và tổ chức nhất định cũng có quyền nộp đơn kiện, chẳng hạn như: cơ quan quản lý, nhà nước gia đình Quản lý, cơ quan quản lý quốc gia về trẻ em, Hội Phụ nữ Việt Nam, tổ chức đại diện công đoàn và các tổ chức xã hội, nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. .

Điều 187, khoản 5, Luật tố tụng dân sự năm 2015 cũng quy định: “Theo quy định của Luật hôn nhân, cá nhân có quyền tiếp tục kết hôn và gia đình để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác”. Tuy nhiên, theo Điều 102 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, chỉ những người sau đây mới có quyền yêu cầu xác nhận của cha mẹ và con cái:

– cha mẹ, con chưa thành niên. Một người có năng lực dân sự có quyền yêu cầu người đăng ký hộ tịch xác định con hoặc cha của họ mà không cần đánh nhau.

– Cha, mẹ, con, theo luật, luật dân sự có quyền yêu cầu tòa án tìm ra con của họ trong trường hợp kiện tụng.

– Những người, tổ chức và tổ chức sau đây, theo quy định của Luật tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu tòa án xác định trẻ em vị thành niên và cha mẹ của trẻ em trưởng thành bị mất năng lực hành vi dân sự, là trẻ vị thành niên hoặc mất các vụ kiện dân sự trong vụ kiện dân sự Người cha hoặc người mẹ có khả năng xác định con cái: cha mẹ, con cái, người giám hộ, cơ quan quản lý gia đình quốc gia, cơ quan quản lý trẻ em quốc gia; – Liên đoàn phụ nữ

– Theo các quy tắc được trích dẫn, bạn không có quyền khởi kiện để xác định lại cha và em trai của bạn Mối quan hệ giữa cha và con trai. Mặt khác, bạn không thể tước đi quyền thừa kế nhỏ nhất của bạn, bởi vì theo Điều 88 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, đứa trẻ được sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc được sinh ra bởi một người phụ nữ mang thai trong thời kỳ hôn nhân. Con bình thường của vợ chồng.

Theo luật, anh trai bạn được coi là một đứa trẻ bình thường của bố mẹ bạn và thuộc quyền thừa kế đầu tiên mà cha bạn được thừa kế. Cha của bạn không có di chúc, và tài sản của ông được phân phối theo pháp luật.

Luật sư, Maître Phạm Thanh Bình Văn phòng Luật sư, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *