Cách tính lãi và phạt khi sử dụng thẻ tín dụng

Nhiều người biết đến những lợi ích cơ bản của việc sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán hàng hóa, dịch vụ nhưng không phải ai cũng hiểu rõ các ngân hàng tính lãi, phạt thẻ tín dụng như thế nào.

Hotline: 19009247-04.22200588 .

Ân hạn và tính lãi — Hiện nay hầu hết các sản phẩm thẻ tín dụng ngân hàng đều có chức năng miễn lãi lên đến 45 ngày. Tuy nhiên, đây là số ngày miễn lãi tối đa và không áp dụng cho mọi giao dịch thẻ. Số ngày miễn lãi thực tế phụ thuộc vào thời gian khách hàng thực hiện mỗi giao dịch, loại giao dịch và ngày sao kê sản phẩm thẻ.

Ví dụ: ngày sao kê của khách hàng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế BIDV Visa Flexi là ngày 15 hàng tháng. Ngày 16/03/2015, khách hàng đã thanh toán tiền hàng và dịch vụ. Giao dịch sẽ được niêm yết vào ngày 15/04/2015. Do đó, trong kỳ báo cáo duy nhất này, khách hàng có thời hạn 30 ngày không thanh toán và không phải trả lãi. Sau khi thanh toán hóa đơn, khách hàng có 15 ngày để hoàn tiền. Cuối ngày 15, khách hàng sẽ trả đủ tiền cho ngân hàng theo quy định trên sao kê, không phải trả lãi. Trong trường hợp này, khách hàng có thể được hưởng tới 45 ngày miễn lãi. Biểu tượng thẻ tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, giao dịch tiền mặt có nhiều rủi ro, BIDV và các ngân hàng không khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ tín dụng để đáp ứng nhu cầu tiền mặt nên thường có chính sách phí rút tiền cao hơn. Các giao dịch trả trước bằng tiền mặt cũng sẽ tính lãi kể từ ngày giao dịch bắt đầu.

Do đó, đối với mỗi thẻ tín dụng được phát hành, BIDV cam kết không tính lãi tối đa 45 ngày, với điều kiện trả chậm. Trong phần lớn thời gian đến hạn, khách hàng sẽ thanh toán hết các khoản còn nợ theo thông báo sao kê. Ngược lại, dù chỉ thanh toán một lần khiên cho khách hàng vi phạm lời hứa, ngân hàng sẽ tính lãi kể từ ngày khách hàng thanh toán, đồng thời tính lãi theo thời gian thực của mọi giao dịch. . Các giao dịch hiện có.

Phí trả chậm bằng thẻ tín dụng

Tiền phạt trả chậm là khoản thuế mà khách hàng sử dụng thẻ tín dụng phải trả do không thanh toán đầy đủ và không thanh toán khoản thanh toán tối thiểu đúng hạn. Trên bảng sao kê hàng tháng gửi cho khách hàng luôn có thông tin về số tiền thanh toán tối thiểu và ngày đến hạn thanh toán. Ngày đến hạn thanh toán là ngày cuối cùng khách hàng phải trả ít nhất số tiền tối thiểu cho ngân hàng.

Trong trường hợp vi phạm, khách hàng phải chấp nhận mức phạt tương đương với phần trăm số tiền phạt. Tính phí dựa trên số tiền tối thiểu không phải trả. Theo chính sách sản phẩm, BIDV thu phí phạt 3% cho mỗi lần khách hàng vi phạm cam kết, nhân với số tiền tối thiểu không thanh toán đúng hạn.

Để tránh phát sinh lãi và phí chậm nộp — Sau khi hiểu rõ chức năng tính lãi sản phẩm thẻ và cách tính lãi của ngân hàng, khách hàng có thể chủ động lựa chọn thời điểm giao dịch hàng hóa, dịch vụ gần với ngày sao kê ngân hàng. Tận dụng thời gian gia hạn, đặc biệt không sử dụng thẻ tín dụng của bạn để lấy tiền mặt.

Nếu bạn không thể kiểm soát hoàn toàn tình hình tài chính của mình, hoặc thậm chí rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất, hãy sử dụng thẻ tín dụng. Vì vậy, để trở thành người tiêu dùng thông minh, chủ thẻ phải cân đối ngân sách hợp lý và luôn ghi nhớ ngày đến hạn để thanh toán đầy đủ, đúng hạn.

Minh Trị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *