Những công ty nào sẽ được hưởng lợi từ việc giảm thuế thu nhập năm 2021?

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo quy định tại Điều 14 Luật Thuế Doanh nghiệp 2008 và Điều 75 Điểm b Luật Đầu tư năm 2020 thì các trường hợp sau sẽ được nộp hồ sơ bắt đầu từ ngày 01/01/2021. Về miễn thuế, giảm thuế doanh nghiệp:

1. Ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế và doanh nghiệp mới trong dự án đầu tư khu công nghệ cao; 2. Doanh nghiệp thành lập mới trong các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của quốc gia, sản xuất sản phẩm phần mềm; giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao Các công ty mới thành lập trong lĩnh vực giáo dục như giáo dục, môi trường được miễn thuế, thời gian miễn thuế tối đa là 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp, không miễn tối đa trong 9 năm tiếp theo.

2. Đối với các dự án đầu tư có tác động lớn đến phát triển kinh tế, xã hội, Thủ tướng Chính phủ quyết định miễn thuế tối đa không quá 6 năm và giảm 50% số thuế phải nộp. Số thuế phải nộp tối đa là 13 năm. Tiếp tục .. 3. Tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, công ty mới thành lập thuộc dự án đầu tư được miễn thuế tối đa hai năm, miễn thuế 50% trong tối đa bốn năm. — Thời gian miễn thuế, giảm thuế nêu trên được tính từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế. Nếu công ty không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu kinh doanh thì thời gian miễn thuế, giảm thuế sẽ được tính từ năm thứ tư. Trên cơ sở các quy định hiện hành, “Luật Đầu tư năm 2020” (có hiệu lực từ ngày 1/1/2021) bổ sung thêm các trường hợp miễn ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư có ảnh hưởng và miễn giảm thuế doanh nghiệp. Rất thích hợp để phát triển kinh tế xã hội. Bao gồm:

– Các dự án đầu tư vào cơ sở mới (bao gồm cả dự án mở rộng cơ sở mới), trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3 nghìn tỷ đồng trở lên, ít nhất được thanh toán từ nửa cuối năm Ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 1.000 tỷ đồng hoặc ngày chấp thuận chủ trương đầu tư; Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia.

– Dự án đầu tư công thương nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng Đồng Việt Nam trở lên, nộp tối thiểu 10 nghìn tỷ đồng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư-Luật sư, Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *