Hầm đường biển Vân 2 thiếu kinh phí vận hành

Ông Pan Wenteng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đèo Cả, đại diện cho các nhà đầu tư, tính đến chiều 25/11.

Theo ước tính của ông, chi phí vận hành của đường hầm Havin 2 ước tính khoảng 150 tỷ đồng / người. Đồng thời, dự án không đạt kế hoạch tài chính do thiếu vốn nhà nước đã hứa, cụ thể là 1.180 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, ngân hàng đang cơ cấu lại nợ nên công ty cần tập trung trả nợ và không còn kinh phí để vận hành hầm. “Ông Tăng nói và cho biết nếu cơ quan chức năng quyết tâm giải quyết dứt điểm. Với nguồn kinh phí đầu tư, sở sẽ tiếp tục phối hợp với ngân hàng để đưa vào vận hành hầm Hải Vân 2

Hầm Hải Vân 2 hoàn thành. Ảnh: Anh Duy

Ngày 20/11, Hội đồng cấp Nhà nước đã nghiệm thu dự án xây dựng hầm Haifan và thông qua kết quả nghiệm thu của Bộ GTVT, đánh dấu việc hoàn thành hầm Hải Vân 2 .—— Theo giới thiệu của đại diện Bộ GTVT , Bộ GTVT đã báo cáo Chính phủ phương án tài chính của dự án hầm Hải Vân 2. Trong đó, đề nghị Chính phủ bố trí 1.180 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025 để hỗ trợ dự án theo đúng chính sách và cam kết hợp đồng. Ông nói: “Dự kiến, chính phủ sẽ đưa ra thông báo về việc này vào cuối tháng 11. “Hợp phần của dự án là hầm Hải Vân 2, tổng vốn đầu tư 8.516 tỷ đồng. Dự án hầm Đèo Cả, hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông có tổng mức đầu tư 2.615,4 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu nhà nước là 5.048 tỷ đồng. Nhà đầu tư huy động được 21106 tỷ đồng, ngoài ra nhà đầu tư còn được thu phí tại 7 trạm BOT để hoàn vốn, đến nay các dự án hầm đều đã hoàn thành Ảnh: Anh Duy

dài 6,2 km Hầm Hải Vân 2, với 4 làn xe thang được xây dựng nhằm tránh tình trạng quá tải cho hầm Hải Vân 1 hiện nay, từ đó cho phép hầm di chuyển giữa Thừa Thiên Thiên Huế và Đà Nẵng.

Bình Minh Loan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *