Dịch vụ cảnh sát giao thông hướng dẫn thanh toán tiền phạt trực tuyến

Giao diện thanh toán cho các vi phạm giao thông trên cổng dịch vụ công cộng trực tuyến quốc gia.

Vào ngày 20 tháng 2, đại diện cục cảnh sát giao thông cho biết, sở đã hoàn tất các thủ tục cho người dân Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 12 tháng 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hải Phòng và Thành phố Bình Thuận có thể nộp phạt giao thông trên cổng dịch vụ công cộng trực tuyến quốc gia.

Vì vậy, người vi phạm giao thông có thể truy cập trang web https: // dichvucong. gov.vn/, kết nối với phần phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, số phút báo cáo vi phạm hành chính, họ và tên, số điện thoại, địa chỉ, vi phạm …, rồi chọn ngân hàng nộp phạt.

Để tránh sai sót khi trả tiền phạt trực tuyến, đại diện của sở cảnh sát khuyên mọi người nên cung cấp cho các công ty thông tin đầy đủ và chính xác. Địa chỉ liên lạc và số điện thoại của cảnh sát, vui lòng kiểm tra tài khoản ngân hàng của bạn một cách cẩn thận để tránh chuyển tiền sai.

Sau khi hoàn thành việc thanh toán tiền phạt, mọi người có thể kiểm tra tài liệu của họ và ký địa chỉ để thu hồi các tài liệu tạm thời bị cảnh sát thu giữ. Cần liên hệ với cơ quan chức năng.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi triển khai bộ sưu tập tiền phạt trên đường, vì vậy có thể có vấn đề. Chúng tôi sẽ tìm kiếm và cung cấp giải pháp”, đại diện cảnh sát giao thông cho biết. – Trả tiền phạt trực tuyến sẽ giúp những người vi phạm không phải đến Bộ Tài chính, đến ngân hàng để trả tiền và đến trụ sở cảnh sát để thu thập tài liệu và tiết kiệm tiền. Cổng dịch vụ công cộng quốc gia (dichvucong.gov.vn) giúp các cá nhân và công ty có thẩm quyền hành chính ves en ligne mở cửa vào cuối năm 2019. ShowGate cung cấp 5 dịch vụ công trực tuyến tại 63 khu vực: thay đổi giấy phép lái xe, thông báo về các hoạt động khuyến mại, đổi mới Lanska khi bảo hiểm y tế bị mất hoặc hư hỏng; dịch vụ cung cấp điện áp thấp (cho cá nhân và hộ gia đình); dịch vụ cung cấp điện trung thế ( Dành cho doanh nghiệp) .

Phong Song

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *