Cách tính lương thời gian thử việc là gì?

Tôi nghĩ rằng người bạn thực tập của tôi đã làm việc trong 3 tháng dài và mức lương cao hơn, vì vậy tôi muốn biết liệu tôi có nên chấp nhận công việc này không? ?

Chiang Mai

Luật sư trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *