Nếu cô ấy chưa lập gia đình thì chỉ cần có giấy chứng nhận là được bán nhà?

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo quy định tại Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì bất động sản được xác lập trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng, khi chuyển nhượng phải được sự đồng ý của cả vợ và chồng. Nếu bạn còn độc thân, bạn phải có giấy chứng nhận quyền công dân (để đảm bảo việc chuyển nhượng bất động sản chính xác tài sản của họ).

Bên nhận chuyển nhượng (bên mua) không cần có giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân. Điều này là do quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các bất động sản khác dù đứng tên một người nhưng là tài sản chung của vợ chồng nếu được hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Nếu sau đó được chuyển nhượng cho người khác thì cần phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng.

Theo Nghị định số 123/2015 / Điều 21 của NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp xã, công dân Việt Nam thường trú cấp Giấy chứng nhận quốc tịch.

Trường hợp công dân Việt Nam không có quyền thường trú nhưng đã đăng ký tạm trú theo quy định của Luật Cư trú thì Ủy ban cấp xã hoặc nơi đăng ký tạm trú của người đó cấp giấy phép cư trú. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Luật sư, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *