Cách tính lãi và phạt khi sử dụng thẻ tín dụng

Nhiều người biết những lợi ích cơ bản của việc sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán hàng hóa và dịch vụ, nhưng không phải ai cũng hiểu cách các ngân hàng tính lãi và tiền phạt cho thẻ tín dụng.

Đường dây nóng: 19009247-04.22200588 .

Thời gian ân hạn và phương thức tính lãi

Hiện tại, hầu hết các sản phẩm thẻ tín dụng ngân hàng có thể kiếm tới 45 ngày lãi. Tuy nhiên, đây là số ngày miễn lãi tối đa, không phải là ngày của tất cả các giao dịch thẻ. Số ngày miễn lãi thực tế phụ thuộc vào thời gian khách hàng hoàn thành mỗi giao dịch, loại giao dịch và ngày sao kê của sản phẩm thẻ.

Ví dụ: khách hàng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế của Visa Visa Flexi có ngày sao kê vào ngày 15 mỗi tháng. Vào ngày 16 tháng 3 năm 2015, khách hàng đã thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ. Giao dịch sẽ được phát hành vào ngày 15 tháng 4 năm 2015. Do đó, trong chu kỳ sao kê này, có 30 ngày khách hàng không thanh toán và không có lãi. Sau khi thanh toán, khách hàng có 15 ngày để trả lại. Vào cuối ngày thứ 15, khách hàng thanh toán cho ngân hàng theo hướng dẫn trên bảng sao kê và không trả lãi. Trong trường hợp này, khách hàng có thể được hưởng tới 45 ngày thanh toán miễn lãi.

Nếu là tiền mặt, khách hàng có thể sử dụng thẻ tín dụng để rút tiền từ ATM / chi nhánh. Tổ chức thẻ quốc tế. Tuy nhiên, giao dịch tiền mặt có nhiều rủi ro, và các ngân hàng và ngân hàng không khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ tín dụng để thực hiện yêu cầu tiền mặt, vì vậy chính sách rút tiền khá cao. Từ khi bắt đầu giao dịch, tiền ứng trước cũng sẽ được lập hóa đơn.

Do đó, sau khi mỗi thẻ tín dụng được phát hành, hứa hẹn sẽ được miễn lãi tối đa 45 ngày trong tình trạng chậm. Vào ngày đáo hạn, khách hàng sẽ thanh toán toàn bộ số dư nợ của khoản vay theo bản sao kê. Ngược lại, ngay cả khi khách hàng chỉ trả một đồng, khách hàng được coi là đã thất hứa và ngân hàng sẽ tính lãi từ ngày thanh toán của khách hàng và tính lãi của tất cả các giao dịch từ giao dịch thời gian thực. .

Thẻ tín dụng Phí thanh toán trễ – Phí thanh toán trễ thẻ tín dụng là các khoản phí mà khách hàng sử dụng thẻ tín dụng phải trả nếu không thanh toán đầy đủ đúng hạn. Số tiền thanh toán tối thiểu. Bảng sao kê hàng tháng gửi cho khách hàng luôn chứa thông tin về số tiền thanh toán tối thiểu và ngày đến hạn thanh toán. Ngày đáo hạn là ngày cuối cùng mà khách hàng phải trả ít nhất số tiền tối thiểu cho ngân hàng.

Nếu có vi phạm, khách hàng phải đồng ý bị phạt và phần trăm tiền phạt được tính dựa trên số tiền tối thiểu chưa thanh toán đúng hạn. Theo chính sách sản phẩm, BIDV sẽ phạt tiền đối với mỗi khách hàng, 3% vi phạm cam kết nhân với số tiền tối thiểu không được trả đúng hạn.

Để tránh việc tạo ra lãi và phí trễ — Với sự trợ giúp của chức năng tính lãi của sản phẩm thẻ và phương pháp tính lãi của ngân hàng, khách hàng có thể chủ động chọn thời điểm mua và bán hàng hóa và dịch vụ gần ngày khai báo của kỳ trước. Tận dụng thời gian ân hạn và đặc biệt là không sử dụng thẻ tín dụng cho mục đích tiền mặt.

Nếu bạn không kiểm soát chặt chẽ tình hình tài chính của mình, việc sử dụng thẻ tín dụng sẽ rất dễ dàng. Rơi vào tình trạng nợ quá mức. Do đó, để trở thành người tiêu dùng thông minh, chủ thẻ phải cân đối ngân sách chi tiêu hợp lý và luôn ghi nhớ ngày đáo hạn của các khoản thanh toán đầy đủ và kịp thời.

Minh Trị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *