Bố mẹ tôi đã cho tôi ngôi nhà, họ có thể trả lại trong tương lai không?

Trả lời 1. Nếu hợp tác xã chỉ cho phép cha mẹ bạn sử dụng thì không được phép chia nhà. Nếu hợp tác xã chấp thuận bằng văn bản, họ chỉ có thể chuyển quyền sử dụng cho em gái của bạn. Lúc đó, bố mẹ bạn không còn quyền lấy lại nhà.

2. Nếu hợp tác xã đã chuyển quyền sở hữu ngôi nhà cho bố mẹ bạn theo Luật Hôn nhân và Gia đình, ngôi nhà được xác định là một ngôi nhà bình thường. Tài sản của cặp đôi. Cha mẹ của bạn có quyền đồng ý chia sẻ tài sản của họ với con cái của họ.

Bộ luật Dân sự quy định rằng tất cả các giao dịch liên quan đến bất động sản phải được thực hiện bằng văn bản và có công chứng hoặc chứng nhận. Thực hiện bởi các cơ quan có thẩm quyền quốc gia. Nếu được công chứng hoặc chứng nhận, ngay cả khi giao dịch được viết và chứng nhận, nó có thể được coi là không hợp lệ. Do đó, để tránh rắc rối trong tương lai, bạn phải công chứng, chứng nhận và hoàn tất quy trình đăng ký cho bộ phận tài sản của bố mẹ bạn. Do đó, bố mẹ bạn sẽ không còn quyền lấy lại nhà.

Công ty luật Phạm Thành Bình Hồng Hà, số 8 Dinh Ngang, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *