Người chồng được mẹ cho mảnh đất của mình

Nếu vợ chồng tôi ly hôn thì mảnh đất này có được coi là đất chung không? Nếu vợ chồng tôi cùng đứng tên thì có hợp pháp không khi thỏa thuận “mảnh đất này để dành cho con, không trường hợp nào vợ chồng được phép chia nhau mua bán”. (NguyenSoon79) – Luật sư tư vấn pháp luật-Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 (Luật HN & GĐ) quy định tài sản riêng của vợ, chồng bao gồm tài sản thuộc sở hữu riêng của mỗi người trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân. Tài sản … vợ chồng (trừ trường hợp vợ / chồng thừa kế riêng) được tặng cho riêng hoặc có được thông qua các giao dịch tài sản riêng.

Theo thông tin đã cung cấp thì tài sản đó do chồng tặng cho mẹ đẻ, và Hỗ trợ nó để thay đổi tên của nó. Do không biết mảnh đất do mẹ tặng cho anh trai (hợp đồng tặng cho có công chứng, giấy tặng cho có công chứng, thỏa thuận miệng …) nên không có cơ sở xác định. Giao dịch này có hiệu lực pháp lý rõ ràng.

Tuy nhiên, nếu việc tặng cho được xác định bởi cơ quan công chứng theo quy định của pháp luật thì việc tặng cho đó đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền của quốc gia. Quyền, theo quy định đã trích dẫn thì đất có tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và đất phụ khác là tài sản riêng. Vợ bạn không có quyền, nghĩa vụ gì đối với tài sản này.

Khi trên bao bì ghi rõ vợ, chồng thì nên thỏa thuận bằng văn bản “việc của chồng để lại cho con, không được chia của vợ chồng, không được giao dịch trong mọi trường hợp” là hoàn toàn hợp pháp. Vì Điều 35 Khoản 1 “Luật HN & GĐ” quy định về quyền sở hữu, sử dụng và định đoạt tài sản chung do hai vợ chồng thỏa thuận. Trường hợp hàng hóa công là bất động sản, bất động sản mà pháp luật quy định hoặc bất động sản, tài sản là nguồn thu nhập chính của gia đình thì phải thỏa thuận quy định này. Cả hai vợ chồng nộp bằng văn bản.

Theo quy định trên, vợ chồng có quyền ký văn bản thỏa thuận để lại tài sản cho con, cả vợ và chồng đều không có quyền định đoạt. Tài sản kể từ ngày ký thỏa thuận.

Nội dung yêu cầu trong tài liệu này bao gồm:

– Dữ liệu cá nhân của hai vợ chồng (họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, giấy tờ tùy thân) .—— Đứa trẻ mà bạn định cung cấp cho đứa trẻ Thông tin cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, CMND).

– Nội dung thỏa thuận và cam kết phải ghi rõ: vợ chồng đồng ý hiến đất cho con (thông tin về đất chỉ định: chủ sử dụng, địa chỉ, diện tích, hiện trạng công việc, bao bì hồ sơ pháp lý …). Khi con đã thành niên (trên 18 tuổi) thì vợ chồng tiếp tục tặng cho tài sản theo quy định của pháp luật để con trở thành chủ sở hữu / chủ sở hữu hợp pháp đối với mảnh đất.

Kể từ ngày ký văn bản thỏa thuận, vợ hoặc chồng không có quyền định đoạt tài sản nêu trên.

Trách nhiệm quản lý tài sản hiện nay: Vợ và chồng có thể thỏa thuận ai sẽ quản lý tài sản. Họ đại diện cho họ.

Hiện tại, pháp luật không yêu cầu tổ chức công chứng phải công chứng thỏa thuận mới có hiệu lực. Vì vậy, chỉ cần hai bên đồng ý thỏa thuận và cùng ký tên thì văn bản thỏa thuận có hiệu lực pháp luật.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính chặt chẽ về nội dung (không trái đạo đức pháp luật, chuẩn mực xã hội) trong việc quản lý, sử dụng tài sản này, đồng thời nâng cao nghĩa vụ pháp lý giữa vợ, chồng và giữa các con, bạn nên Liên hệ với hệ thống công chứng để thiết lập, ký và chứng thực các thỏa thuận bằng văn bản. Việc công chứng có thể được thực hiện ở bất kỳ tổ chức công chứng nào.

Luật sư Huỳnh Ái Chân

Công ty Luật Tá Phả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *