Ông bà thử thách quyền chăm sóc cháu

Trả lời: Theo các Điều 58, 60, 61, 63 và 64 của Luật Dân sự năm 2005, trẻ em không có cha mẹ nên có quyền giám hộ. Những người bảo vệ tự nhiên của trẻ vị thành niên không còn cha mẹ có thể là anh em ruột. Nếu không có anh chị em không đủ tư cách làm người giám hộ, thì ông bà, bà, bà, và bà là người giám hộ. Giáo hoàng, giáo dục 84 của Luật Hôn. Ông bà và ông bà của họ đủ điều kiện làm người giám hộ và họ đồng ý chỉ định một người làm người giám hộ. Tuy nhiên, cả Luật Dân sự và Luật Hôn nhân và Gia đình đều không quy định về việc giải quyết (nếu có) tranh chấp giữa những người giám hộ tự nhiên. Ủy ban xã hoặc giáo xứ, nơi đặt giáo xứ chỉ có thể bổ nhiệm một giáo viên mà không có giáo viên tự nhiên và không thể chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp này.

Tuy nhiên, theo Điều 27, Điều 6 Bộ luật Hình sự, tranh chấp dân sự, tranh chấp giữa những người giám hộ dĩ nhiên là một hình thức khác của xung đột hôn nhân và gia đình theo quy định của pháp luật, vì vậy Tòa án quận sẽ đóng vai trò là cơ quan. Có thẩm quyền giải quyết tranh chấp này. Trong phiên tòa, tòa án sẽ xem xét các tình tiết của vụ án dựa trên các điều kiện của gia sư và cảm xúc giữa gia sư và gia sư để xác định ai sẽ là người giám hộ tự nhiên của em bé. Bạn có thể đưa ra yêu cầu tới tòa án địa phương nơi cư trú của cháu gái cha cha ở để tìm giải pháp.

Công ty luật Hà Nội Wang Wangpingping Master 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *