Vợ đi tù thì chồng có được tự ý bán đất không?

Mảnh đất này thuộc quận thứ 5 thành phố hồ chí minh do vợ tôi đứng tên. Bà cũng đồng ý bán đất nhưng chỉ bằng miệng mà không có điều khoản nào bằng văn bản nên không thể ký hợp đồng mua bán đất với công chứng viên. Quà tặng, đất đai là tài sản chung của vợ chồng. Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 126/2014 / NĐ-CP và Điều 35 Khoản 2 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 (Luật HN & GĐ) thì vợ chồng cùng thỏa thuận định đoạt tài sản chung. Trong trường hợp tài sản chung là bất động sản hoặc chuyển nhượng bất động sản mà pháp luật quy định phải đăng ký tài sản … thì phải có văn bản thỏa thuận giữa vợ và chồng. Dù cho rằng vợ đồng ý nhưng không có văn bản bằng miệng nên không có cơ sở xác định nguyện vọng của vợ. Vì vậy, anh không được tự ý chuyển nhượng đất cho người khác.

Ngoài ra, Điều 167 khoản 3a Luật Đất đai 2013; Nghị định 43/2014 / Điều 64 NĐ-CP quy định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) phải thông qua cơ quan có thẩm quyền hoặc Công chứng của tổ chức. Vì vậy, để quyền sử dụng đất có hiệu lực như việc chuyển nhượng tài sản chung của vợ chồng thì vợ chồng anh phải cùng ký tên tại Ủy ban cải cách ruộng đất, trừ trường hợp vợ anh phải lập văn bản ủy quyền hợp lệ. Thực hiện giao dịch chuyển nhượng với người mua đất theo quy định tại Điều 24 Khoản 2 Luật Đất đai & Đất đai HN & GĐ. Hình phạt tù không được ký tại trụ sở cơ quan công chứng và / hoặc GCNQSDĐ. Tuy nhiên, Điều 44, khoản 2 của “Luật Công chứng 2014” quy định rằng nếu người nộp đơn bị tạm giữ, tạm giam hoặc bị kiểm điểm thì việc công chứng có thể được thực hiện bên ngoài trụ sở của tổ chức công chứng. Phạt tù … Do đó, bạn có thể hợp thức hóa việc chuyển nhượng đất bằng hai cách:

– Để phòng công chứng TPHCM kiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ ngoài trụ sở. Kết quả là ông sẽ ký vào Ủy ban cải cách ruộng đất và tái thiết theo quy định của pháp luật với sự đại diện của công chứng viên và những người mua đất của trại giam.

– Nhờ tổ chức nào công chứng? Hợp đồng ủy quyền ngoài trụ sở (ủy quyền cho vợ giao quyền thực hiện các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bên mua đất). Có thể anh sẽ đến trại giam cùng với đại diện công chứng để ký hợp đồng ủy quyền. Sau đó, anh Quyền xác lập giao dịch chuyển nhượng tại một văn phòng công chứng tại TP.HCM và GCNQSDĐ của vợ anh không có chữ ký của anh. Công ty luật Pha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *