Thời hạn hiệu lực của văn bản công chứng là bao lâu?

Luật sư tư vấn pháp luật -Trước hết, chúng ta phải hiểu pháp luật quy định như thế nào về văn bản chứng thực và giá trị của văn bản công chứng.

Theo yêu cầu của Nghị định số 23/2015 / NĐ-CP, Điều 3, khoản 1, 2 và 2, chứng thực tài liệu là cấp một bản sao của sổ gốc, xác minh danh tính của bản chính, ký chữ ký và Hợp đồng tiến hành xác minh danh tính, và giao dịch quy định: “Trừ khi pháp luật yêu cầu khác, bản sao thu được từ sổ chính sẽ có giá trị thay thế cho tài liệu gốc trong giao dịch. Trừ khi pháp luật có quy định khác, tài liệu gốc quy định trong Đạo luật này có thể được thay thế để đối chiếu Bản chính được chứng thực Luật Công chứng quy định: Công chứng là việc tổ chức công chứng chứng thực các hợp đồng đúng, hợp pháp, các giao dịch dân sự bằng văn bản khác (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, tài liệu, văn bản dịch trái đạo đức xã hội. Tính xác thực của bản dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài, tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) phải được công chứng theo quy định của pháp luật, hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng – từ đó tôi tin rằng bản sao là chứng chỉ, chứng thực thì không. Hạn chế trong thời hạn hiệu lực. Những giấy tờ này có giá trị vô thời hạn.

Ví dụ: bằng lái xe được công chứng và chứng thực, bảng điểm, bằng cử nhân … sẽ có giá trị vô thời hạn, trừ khi chứng chỉ chính bị thu hồi. – — Bản sao đã xác minh của các giấy tờ thông thường, chẳng hạn như chứng minh thư, hồ sơ tội phạm và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Chỉ có giá trị trước thời hạn hiệu lực ban đầu.

Đối với các giấy tờ thường xuyên biến động và thay đổi trong quá trình sử dụng, chẳng hạn như giấy đăng ký công ty , Giấy phép đầu tư, Giấy phép đầu tư, Hukou …, cán bộ tiếp nhận có quyền yêu cầu đương sự xuất trình bản chính (bản chính) để đối chiếu, nhưng không có quyền yêu cầu đương sự nộp bản sao mới. Luật sư Quách Thành Lực Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *