Chia có tên trong hộ khẩu theo hàng thừa kế đã tính?

Tôi không thể tìm thấy giấy tờ ly hôn của bố tôi. Đối với căn nhà này, hộ khẩu hiện tại chỉ có bố mẹ và tên tôi.

Luật sư tư vấn pháp luật

Do bố bạn qua đời nên tài sản của ông sẽ được thừa kế theo pháp luật. Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 về thừa kế. Theo quy định của pháp luật, thứ tự xác định những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất như sau: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết … Vì vậy, pháp luật không phân biệt được quyền thừa kế với con đẻ hay con riêng. . Hai con riêng của bố bạn luôn được coi là con đẻ và là hàng thừa kế thứ nhất.

Ngoài ra, quyền thừa kế hợp pháp được xác định dựa trên người thân và quyền giám hộ. Không có yêu cầu ràng buộc nào đối với nơi thường trú của người thừa kế.

Vì vậy, dù 2 người con riêng của bố bạn không có tên nhưng vẫn có đầy đủ quyền thừa kế. Trong sổ tài khoản hiện tại.

Những người được hưởng di sản của bố bạn bao gồm: mẹ bạn, bạn (con chung của bố mẹ bạn), 2 con riêng của bố bạn và ông bà nội bạn (bố mẹ bạn nếu bố bạn còn sống). Tài sản của bố bạn sẽ được chia đều cho những người thừa kế nêu trên.

Luật sư Quách Thành Lực Đoàn luật sư TP Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *