Mua chung cư 50 tuổi có những bất lợi gì?

Luật sư tư vấn pháp luật-Điều 3 Mục 126 Luật Đất đai 2013 quy định đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán, hợp nhất cho thuê hoặc mua, cho thuê thì phải xác định thời hạn giao đất cho chủ đầu tư trong thời gian thực hiện dự án; mua và sử dụng đất Người có quyền sử dụng đất liên tục, ổn định.

Do đó, đối với dự án chung cư có thời hạn giao đất là 50 năm, sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì đất và tài sản khác trên đất thuộc sở hữu của người mua sẽ được sử dụng ổn định lâu dài là căn hộ. — Quyền sử dụng đất chỉ được chứng nhận một phần quyền sử dụng, sử dụng chung thì thời hạn hiệu lực là 50 năm. – Đối với thể nhân nước ngoài, khoản 2 Điều 161 khoản c Luật Nhà ở 2014 là nhà ở thuộc sở hữu riêng đã thỏa thuận trong hợp đồng. Của môn học. Mua nhà, bán, thuê mua, tặng cho, để thừa kế tài sản nhưng không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận và có thể được gia hạn theo quy định của Chính phủ khi cần; thời hạn sở hữu nhà ở phải được ghi rõ trong Giấy chứng nhận.

Trường hợp người nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam nước ngoài thì được sở hữu nhà ở. Là nhà ở ổn định, lâu dài, có quyền sở hữu như công dân Việt Nam.

Do đó, nếu bạn là công dân Việt Nam, bạn có thể tiếp tục sở hữu nhà ở để duy trì ổn định lâu dài sau khi hết thời hạn 50 năm. Mọi thay đổi liên quan đến tài sản riêng phải được sự đồng ý của bạn, nghĩa là phải đạt được thỏa thuận với chủ nhà.

Nếu nhà nước hủy bỏ công trình vì bất kỳ lý do gì thì phải bồi thường. Thông thường, những người sở hữu tòa nhà được tổ chức để di chuyển.

Về thời hạn sử dụng của căn hộ: Pháp luật không phân biệt căn hộ sử dụng đất 50 năm hay căn hộ lâu hơn. Điều này được xác định dựa trên chất lượng công trình và kết luận giám định chất lượng của Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà ở theo quy định tại Điều 99 khoản 2 của Luật Nhà ở.

Nói chính xác hơn: khi nhà chung cư hết niên hạn sử dụng hoặc bị hư hỏng nặng theo quy định của pháp luật về xây dựng, có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng thì Ban quản lý nhà ở phải ra thông báo. Tỉnh phải tiến hành kiểm tra chất lượng nhà chung cư để xử lý theo quy định sau đây: a) Trường hợp nhà chung cư có chất lượng tốt, an toàn cho người sử dụng thì chủ sở hữu tiếp tục sử dụng trong thời hạn quy định tại kết luận thanh tra mà quy định tại Luật này. Các điều kiện quy định tại Điều 110, khoản 2 và 3;

b) Trường hợp công trình bị hư hỏng nặng, nguy hiểm, sập đổ mà không bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải ra kết luận giám định chất lượng. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu. . Quyền sở hữu nhà đất. Nội dung văn bản thông báo cần được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông địa phương trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân và Sở quản lý nhà ở tỉnh. Chủ sở hữu nhà chung cư phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại theo quy định tại Điều 99 Khoản 3 của Luật Nhà ở hoặc bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ xây dựng công trình khác. Do đó, trong dự án có thời hạn sử dụng đất là 50 năm thì không có sự khác biệt giữa quyền mua (thời hạn sử dụng) của người mua căn hộ và quyền của người mua căn hộ lâu dài. thời hạn. .

Nếu sau một thời gian sử dụng, theo kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, công trình không còn đủ điều kiện sử dụng thì chủ sở hữu công trình phải chấp hành các quy định của pháp luật về cải tạo, phá dỡ công trình.

Đỗ Trọng Linh, Luật sư Công ty Luật Hà Nội Baoan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *