Theo quy định mới, có 5 hành vi vi phạm khiến người lao động mất việc làm

1. Nhân viên quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Đây là quy định mới đầu tiên được áp dụng so với quy định hiện hành.

2. Tích lũy 5 ngày trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhân viên tự nguyện xin thôi việc (theo quy định hiện hành, trong vòng một tháng) hoặc 20 ngày cộng dồn trong vòng 365 ngày kể từ ngày đầu tiên tự nguyện từ bỏ mà không có lý do chính đáng (một năm theo quy định hiện hành).

Trường hợp xét thấy hợp lý, nhất là: thiên tai, hỏa hoạn, đủ điều kiện khám, chữa bệnh của bản thân hoặc người thân được cơ quan xác nhận và các tình huống khác được quy định trong nội quy lao động. Nhân viên phạm tội trộm cắp, tham ô công quỹ, đánh bạc, cố ý gây thương tích và sử dụng ma tuý tại nơi làm việc. Người lao động đã tiết lộ bí mật kinh doanh và bí mật kỹ thuật, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. -5 – Kéo dài thời hạn nâng lương hoặc sa thải người lao động mà lại xảy ra kỷ luật sa thải. -Đây là trường hợp tái phạm. Người lao động tái phạm các tội sau đây đã bị xử lý kỷ luật:

– Người lao động bị xử lý kỷ luật sau ba tháng, kéo dài thời hạn nâng lương sau sáu tháng mà xử lý kỷ luật, hoặc kỷ luật cách chức. Sau 3 năm kể từ ngày vi phạm kỷ luật lao động nếu không bị truy cứu trách nhiệm thì đương nhiên bị xóa kỷ luật. Nếu thời gian bảo trì cho phép, chủ nhân có thể xem xét giảm thời gian.

Luật sư Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *