Thủ tục cấp giấy đỏ cho đất nước

Luật sư tư vấn pháp luật-Theo quy định tại khoản 1 Điều 211 quy định về “tài sản chung của cộng đồng” trong Bộ luật dân sự năm 2015 thì: “Tài sản chung của cộng đồng là tài sản của dòng tộc, thôn, buôn, làng, buôn, làng, phum, sóc, Cộng đồng tôn giáo và các cộng đồng dân cư khác liên quan đến tài sản được cấu thành theo phong tục, tài sản do các thành viên trong cộng đồng hiến tặng và tài sản do tập thể hiến tặng hoặc các nguồn khác theo quy định của pháp luật “nhằm thỏa mãn lợi ích chung hợp pháp của cộng đồng”.

Nhà thờ miễn phí của các thành viên trong gia đình Nguồn gốc của nhà ở công vụ Nhà công vụ từ lâu được sử dụng làm nơi thờ cúng ông bà, tổ tiên, đồng thời các thành viên cùng nhau lập, quản lý và sử dụng nơi thờ tự truyền thống vì lợi ích chung của dòng tộc. —— Luật đất đai năm 2013 Giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và đất khác quy định về nhà thờ tự Điều 5 và Điều 100 quy định: “Cơ cấu đất do cộng đồng dân cư sử dụng có thể bao gồm công trình kiến ​​trúc, đình, miếu, đường, nhà ở, nhà thờ họ và Điều 5 của luật này. Điều 131 khoản 3 và đất. Nếu không có tranh chấp đất sẽ được UBND cấp xã xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác. đất đai. “.

Để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ngôi nhà của chính mình, bạn phải thực hiện các thủ tục cụ thể sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký đất đai chi nhánh thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân nơi có bất động sản, bao gồm: – – Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và đất khác theo quy định tại Mẫu số 04a / ĐK của Luật Đất đai năm 2013 Trong giấy tờ về quyền sử dụng đất theo Điều 100 (nếu có).

Văn bản thống nhất dòng họ ủy quyền cho các thành viên đến bưu điện ký các giấy tờ về đất đai liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính đối với bất động sản gắn liền với đất và tài sản (Nếu có).

Bước 2: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người xin và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính để ăn, thời hạn giải quyết: không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; khu vực miền núi Thành phố trực thuộc trung ương, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn trong thời gian 40 ngày theo quy định tại Điều 2 và Điều 40. Nghị định số 01/2017 / NĐ-CP. – Hà Nội Luật sư của Công ty Luật Ruan Ruan Tianma

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *