Mua chung cư 50 tuổi có những bất lợi gì?

Luật sư tư vấn pháp luật-Điều 3 Mục 126 Luật Đất đai 2013 quy định đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán, hợp nhất cho thuê hoặc mua, cho thuê thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư trong thời gian thực hiện dự án; mua và sử dụng đất Người có quyền sử dụng đất liên tục, ổn định.

Do đó, đối với dự án chung cư có thời hạn giao đất là 50 năm thì việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác trên đất (cho người mua sử dụng) sẽ được sử dụng ổn định lâu dài so với quyền sở hữu nhà ở. — Quyền sử dụng đất chỉ được chứng nhận trong phạm vi sử dụng. Về mục đích chung, thời hạn là 50 năm đối với thể nhân nước ngoài, theo Điều 161 khoản c khoản 2 Luật Nhà ở năm 2014 thì họ có quyền sở hữu nhà ở được quy định trong giao dịch hợp đồng. Mua bán, cho thuê, tặng cho, thừa kế nhà ở nhưng không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận và có thể gia hạn theo quy định của Chính phủ khi cần; thời hạn sở hữu nhà ở phải được ghi rõ trong Giấy chứng nhận.

Trường hợp người nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam nước ngoài thì được sở hữu nhà ở. Là nhà ở ổn định, lâu dài, có quyền sở hữu như công dân Việt Nam.

Do đó, nếu bạn là công dân Việt Nam, bạn có thể tiếp tục sở hữu nhà ở để duy trì ổn định lâu dài sau khi hết thời hạn 50 năm. Mọi thay đổi liên quan đến tài sản riêng phải được sự đồng ý của bạn, tức là phải đạt được thỏa thuận với chủ nhà.

Nếu nhà nước hủy bỏ công trình vì bất kỳ lý do gì thì phải bồi thường. Thông thường, hãy sắp xếp để người sở hữu tòa nhà di chuyển.

Về thời hạn sử dụng của căn hộ: Pháp luật không phân biệt căn hộ, công trình có thời hạn sử dụng đất 50 năm với căn hộ. Thời gian kéo dài. Điều này được xác định theo quy định tại Điều 99 khoản 2 Luật Nhà ở, căn cứ vào chất lượng công trình và kết luận đánh giá chất lượng quản lý nhà ở của tỉnh nơi có nhà ở. Nói chính xác là: khi nhà chung cư hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng thì Ban quản lý nhà ở phải ra thông báo. Tỉnh phải tiến hành kiểm tra chất lượng nhà chung cư và xử lý theo quy định sau đây:

a) Nhà chung cư đảm bảo chất lượng, an toàn cho người sử dụng thì chủ sở hữu tiếp tục trong thời hạn quy định tại kết luận thanh tra. Sử dụng, trừ khi đó là nội dung được quy định tại Điều 110, khoản 2 và 3 của luật này;

b) Nếu công trình bị hư hỏng nặng hoặc nguy hiểm và nhà bị sập thì sự an toàn của người sử dụng không còn được đảm bảo, Cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải có kết luận kiểm tra chất lượng nhà ở, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu. . Quyền sở hữu nhà đất. Nội dung văn bản thông báo phải được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của địa phương trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân và Cục Quản lý nhà đất tỉnh. Theo quy định tại Điều 99 Khoản 3 Luật Nhà ở thì giao cho cơ quan có thẩm quyền phá dỡ và xây dựng công trình khác. Do đó, trong dự án có thời hạn sử dụng đất là 50 năm, không có sự khác biệt giữa quyền của người mua căn hộ (thời hạn sử dụng) và quyền của người mua căn hộ lâu dài. thời hạn. .

Nếu sau một thời gian sử dụng, theo kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền, công trình không còn đủ điều kiện sử dụng thì chủ sở hữu công trình phải chấp hành các yêu cầu của pháp luật về cải tạo, phá dỡ công trình.

Đỗ Trọng Linh, Luật sư Công ty Luật Hà Nội Baoan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *