Cách tính lãi và phạt khi sử dụng thẻ tín dụng

Nhiều người biết đến những lợi ích cơ bản của việc sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán hàng hóa, dịch vụ nhưng không phải ai cũng hiểu rõ các ngân hàng tính lãi và phạt thẻ tín dụng như thế nào.

Hotline: 19009247-04.22200588 .

Ân hạn và tính lãi — Hiện tại hầu hết các sản phẩm thẻ tín dụng ngân hàng đều có chức năng miễn lãi lên đến 45 ngày. Tuy nhiên, đây là số ngày miễn lãi tối đa và không áp dụng cho tất cả các giao dịch thực hiện với thẻ. Số ngày miễn lãi thực tế tùy thuộc vào thời gian khách hàng thực hiện mỗi giao dịch, loại giao dịch và ngày sao kê sản phẩm thẻ.

Ví dụ khách hàng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế BIDV Visa Flexi có thể điều chỉnh ngày sao kê vào ngày 15 hàng tháng. Ngày 16/03/2015 khách hàng đã thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ. Giao dịch sẽ được niêm yết vào ngày 15/04/2015. Do đó, trong kỳ báo cáo duy nhất này, khách hàng có thời hạn 30 ngày không thanh toán và không phải trả lãi. Sau khi thanh toán đóng cửa, khách hàng có 15 ngày để được hoàn lại tiền. Cuối ngày 15, khách hàng trả đủ tiền cho ngân hàng theo quy định trên bảng sao kê, không phải trả lãi. Trong trường hợp này, khách hàng có thể được hưởng tối đa 45 ngày không lãi suất.

Trong trường hợp cần tiền mặt, khách hàng có thể sử dụng thẻ tín dụng để rút tiền tại các máy ATM / điểm bán hàng có biểu tượng thẻ tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, giao dịch tiền mặt có nhiều rủi ro, BIDV và các ngân hàng không khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ tín dụng để đáp ứng nhu cầu tiền mặt nên thường có chính sách phí rút tiền cao hơn. Các giao dịch ứng trước tiền mặt cũng sẽ tính lãi kể từ ngày giao dịch bắt đầu.

Vì vậy, với mỗi thẻ tín dụng được phát hành, BIDV cam kết không tính lãi tối đa 45 ngày với điều kiện trả chậm. Trong phần lớn thời gian đến hạn, khách hàng sẽ thanh toán hết các khoản còn nợ theo thông báo sao kê. Ngược lại, dù chỉ thanh toán một lần khiên khách hàng bị cho là đã vi phạm lời hứa, và ngân hàng sẽ tính lãi kể từ ngày khách hàng thanh toán, đồng thời tính lãi theo thời gian thực của mọi giao dịch. . Các giao dịch hiện có.

Phí trả chậm thẻ tín dụng

Phí trả chậm là loại thuế phát sinh do khách hàng sử dụng thẻ tín dụng không thanh toán đầy đủ đúng hạn khoản thanh toán tối thiểu. Trên bảng sao kê hàng tháng gửi cho khách hàng luôn có thông tin về số tiền thanh toán tối thiểu và ngày đến hạn thanh toán. Ngày đến hạn thanh toán là ngày cuối cùng khách hàng phải trả ít nhất số tiền tối thiểu cho ngân hàng.

Nếu không tuân thủ số tiền tối thiểu, khách hàng phải chấp nhận một khoản tiền phạt tương ứng tương đương với phần trăm phạt. Phí được tính bằng số tiền tối thiểu không phải trả. Theo chính sách sản phẩm, BIDV tính phí phạt 3% cho mỗi khách hàng vi phạm lời hứa, nhân với số tiền tối thiểu không trả đúng hạn.

Để không bị tính lãi, phạt do quá hạn thanh toán

Sau khi hiểu rõ chức năng tính lãi sản phẩm thẻ và cách tính lãi ngân hàng, khách hàng có thể chủ động lựa chọn thời điểm giao dịch hàng hóa và đến gần sao kê ngân hàng Cuộc hẹn. Hãy sử dụng đầy đủ thời gian gia hạn, đặc biệt không sử dụng thẻ tín dụng của bạn để lấy tiền mặt.

Nếu bạn không kiểm soát tốt tình hình tài chính của mình, bạn có thể dễ dàng rơi vào tình trạng lạm phát hoặc thậm chí nợ nần khi sử dụng thẻ tín dụng. Vì vậy, để là người tiêu dùng thông thái, chủ thẻ phải cân đối ngân sách hợp lý và luôn ghi nhớ ngày đến hạn để thanh toán đầy đủ kịp thời.

Minh Trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *