Quy chế thưởng nhân viên theo luật mới

Theo quy định tại Điều 104 Khoản 1 Luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021), người sử dụng lao động có thể thưởng hiện vật, sản phẩm do hoạt động sản xuất, kinh doanh như gạo, xe máy. Điện thoại, Gạch …

Thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh và mức độ làm việc của người lao động. Do đó, người sử dụng lao động không phải đóng phí bảo hiểm từ phía người sử dụng lao động. Tiền thưởng được xác định dựa trên kết quả sản xuất và công ty, mức độ làm việc của người lao động và người sử dụng lao động. -Theo Điều 2 Khoản 104 của “Bộ luật 2019”, việc xác định tiền thưởng do người sử dụng lao động xác định và công bố tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến ​​của tổ chức đại diện người lao động cấp cơ sở. việc làm. .

Chính sách sẽ giúp người lao động hiểu rõ các điều kiện để được khen thưởng, từ đó tăng động lực làm việc. Nếu người lao động hoàn thành công việc là điều kiện thưởng trong chính sách thưởng thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ thưởng theo quy định.

Thực tế, một số đơn vị sử dụng lao động đã ban hành quy định về tiền thưởng, và Tết Nguyên đán là bắt đầu. Một năm tạo động lực làm việc cho nhân viên. Tuy nhiên, đến giữa năm, các nhà tuyển dụng nhận thấy rằng dựa trên tình hình thực tế, người lao động sẽ dễ dàng đạt được các mục tiêu đặt ra từ đầu năm, do đó, việc nhận thưởng càng khó khăn hơn. Điều này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn cho thấy người sử dụng lao động thiếu tử tế, không nghe lời.

Trong trường hợp này, nhân viên là người trung gian dưới danh nghĩa của chính mình hoặc bởi một tổ chức đại diện. Nhà tuyển dụng khuyến nghị nhà tuyển dụng nên bắt đầu thực hiện lời hứa đầu năm.

Lưu ý rằng nếu người sử dụng lao động thay đổi tiêu chuẩn để thưởng cho người lao động với mục đích giảm hạn ngạch thì họ sẽ nhận được tiền thưởng (nghĩa là pháp luật sẽ bảo vệ nhà nước, nhà nước khuyến khích người lao động, hoặc luật sẽ bảo vệ người lao động để tăng tiền thưởng Số tiền .—— Chảo Văn Hủ · Luật gia Hội Luật gia TP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *